Avedøres elever løber for et godt formål

Sponsorløb på fredag til fordel for Danmarksindsamlingen

På fredag den 23. januar mellem 12.00 og 14.00 afholder Avedøre Skole et sponsorløb til fordel for Danmarksindsamlingen 2015.

- Løbet har flere formål. For det første, at samle mange penge ind til Danmarksindsamlingen 2015, for det andet: At give god motion og bevægelse i skoledagen, samt for det tredje, at lave en fælles oplevelse for alle på skolen, både elever og personale, siger skoleleder Lars Haagendal.

Måden der bliver samlet penge ind på er, at eleverne og personalet på forhånd kan gå rundt til forskellige sponsorer, og spørge om de vil donere et mindre beløb f.eks. 5 eller 10 kroner pr. løbet omgang.

Når løbet er afviklet, bliver omgangene registreret, og eleverne henter beløbet hos sponsoren mod kvittering. Sponsorerne kan være forretningsdrivene, virksomheder, forældre og familie personalets ægtefæller osv. Kun fantasien sætter grænser.

- Vi forsøger at indtænke “Den åbne skole” på en uortodoks måde. Det er helt frivilligt, om man vil/kan sponsere et beløb, men skolen håber selvfølgelig på, at indsamle så mange penge som muligt.

- På selve den officielle indsamlingsdag vil vore elevrådsrepræsentanter ringe eller skrive beløbet ind til indsamlingskontoret, og sigtet er, at indsamle 10.000 kroner eller mere, slutter skolelederen.

Publiceret 20 January 2015 08:00