Cykelsagen

Cykelsagen

Endnu usikkert hvor dyr cykelturen blev for kommunen

De skattemæssige forhold for de 64 medarbejdere er endnu ikke klarlagt

 Tilbage i september 2013 hørte Hvidovres borgere første gang om, hvordan der til et cykelprojektet på Materielgården skulle bruges over en halv million kr. på et “sundhedsfremmende” projekt for 64 medarbejdere.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Det kommunalt finansierede cykelprojekt blev dengang det helt store lokale samtaleemne. Nu siger kalenderen 2015 - og det sidste punktum er endnu ikke sag i sagen.

Kort fortalt gik projektet ud på, at 64 medarbejdere cyklede til Skagen. Det gjorde de i sommeren 2014. De betalte selv 400 kr. om måneden i ti måneder - og disse i alt 4.000 kr. blev trukket fra deres løn. For denne relativt beskedne egenbetaling modtog hver enkelt medarbejder fuld forplejning i tre dage på turen til Skagen og to gratis overnatninger. Endelig modtog hver enkelt medarbejder cykel, cykeludstyr og cykeltøj til en indkøbspris på 12.853 kr.

<p class="mrub">Punktum ikke sat</p>

Tilbage i november 2013 besluttede kommunalbestyrelsen at lade forvaltningen udarbejde en redegørelse for projektet.

Kommunens undersøgelse af sig viste sig imidlertid at være for tynd og der var for mange løse ender. 11 af de 21 medlemmer i den “gamle” kommunalbestyrelse besluttede derfor i december 2013, at der skulle udarbejdes en fyldestgørende og uvildig advokat-redegørelse.

Hvidovre Avis har adskillige gange skrevet, at økonomien i den skattefinansierede cykeludflugt til Skagen var et stort kaos. Og det var bestemt ikke helt forkert. For da den uvildige advokat-redegørelse var færdig i august 2014 og blev gennemgået i først økonomiudvalget og siden i kommunalbestyrelsen - kom der et forslag fra borgmesteren:

“Redegørelsen tages til efterretning og kommunaldirektøren pålægges at undersøge de skattemæssige konsekvenser for de enkelte medarbejdere og i forlængelse heraf sikre, at medarbejderne kompenseres for øgede skattemæssige udgifter som følge af deltagelse i projektet. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes indenfor den eksisterende ramme”.

Forslaget blev naturligvis vedtaget idet advokatundersøgelsen nemlig ganske tydeligt konkluderede, at eksempelvis cyklerne måtte betragtes som et skattepligtigt personalegode.

Blandt andet stod der i undersøgelsen:

- Modtagelse af cykel til 10.000 kr. går utvivlsomt videre end hvad der er sædvanligt for deltagelse i en firmaudflugt...

- Efter fast praksis skal medarbejderne beskattes, selvom de ikke bliver ejere af cyklen. Rådigheden over cyklen er således også et skattepligtigt personalegode...

- Også modtagelsen af cykeltøj for 2.500 kr. skal beskattes...

Cykelprojektet bliver således markant dyrere for Hvidovre Kommune, der nu - helt rimeligt i forhold til medarbejderne - skal betale ekstraskatten for de 64 medarbejdere.

<p class="mrub">Endnu ikke klarlagt</p>

Men hvor meget dyrere bliver projektet?

Hvidovre Avis spurgte i begyndelsen af december sidste år kommunaldirektør Nich Bendtsen om, hvordan det gik med at få undersøgt og klarlagt de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne.

Spørgsmålet var klart og enkelt:

Hvad kom det skattemæssigt til at koste og hvorledes har kommunen betalt medarbejderne?

Men så langt er man endnu ikke kommet.

Kommunaldirektørens svar lød nemlig således:

- Spørgsmålet om de skattemæssige konsekvenser af “cykelsagen” drøftes p.t. mellem vores revisor (BDO) og Skat. Vi holder møde med BDO om sagen i denne uge (uge 51. red.)...

Hvidovre Avis følger i den nærmeste fremtid op på sagen.

Publiceret 20 January 2015 08:00