Energi-besparelser i fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne i Hvidovre har succes med at finde energibesparelser hos fjernvarmekunderne

Igennem de sidste 10 år har fjernvarmeselskaberne formået at opfylde statens krav om at finde energibesparelser hos fjernvarmekunder og andre.

Af
red@hvidovreavis.dk

Det er lykkedes, fordi bl.a. samarbejdsaftaler med boligorganisationer, Hvidovre Kommune og andre i Hvidovre har været en væsentlig faktor til at nå sparemålene. Når energibesparelserne er fundet lokalt, så spares der typisk betydelige beløb, fordi fjernvarmeselskaberne ikke skal investere tid og kræfter på at finde energibesparelser udenfor kommunens grænser.

De statslige krav om energibesparelser hviler på den opfattelse, at fjernvarmeselskaberne skal lokalisere og være med til at gennemføre energibesparelser. Gennem aftaler med fjernvarmekunder og andre skal fjernvarmeselskaberne dokumentere, at der gennemføres energibesparelser. Dokumentationen foregår på den måde, at fjernvarmeselskabet og kunden aftaler gennemførelse af konkrete energibesparelser. Når energibesparelserne er gennemført, indberetter fjernvarmeselskaberne til Energistyrelsen, at fjernvarmeselskaberne har været med til at gennemføre energibesparelser, der svarer til et antal kWh. Det betyder, at fjernvarmeselskabet får tilført energibesparelserne på sin kWh-sparekonto hos Energistyrelsen, mens det er kunderne, der får den økonomiske besparelse.

<p class="mrub">Fælles interesse</p>

Udbygningen af fjernvarme i Hvidovres parcelhusområder kan bruges som eksempel på en sådan procedure.

Hvis en parcelhusejer vælger at indgå aftale om fjernvarmeforsyning i stedet for olie, naturgas eller el, så vil det som betingelse for aftalen stå, at parcelhusejeren skal levere den beregnede energibesparelse til fjernvarmeselskabet. Energistyrelsen har udarbejdet et standardværdikatalog, hvor der beregnes energibesparelser ved overgang til fjernvarme. Parcelhusejeren får den økonomiske besparelse ved at overgå til fjernvarme - altså lavere energiudgift - mens fjernvarmeselskaberne kan indberette den beregnede energibesparelse til Energistyrelsen og dermed opfylde statens krav om energibesparelser.

Når fjernvarmeselskaberne registrerer lokale energibesparelser, betyder det som nævnt en lavere økonomisk byrde for fjernvarmeselskaberne. Da fjernvarme bygger på et fællesskab, kommer en mindre økonomisk byrde alle fjernvarmekunderne til gode. Derfor er det i alle fjernvarmekunders interesse, at energibesparelser indhentes så billigt som muligt. Alle fjernvarmekunder opfordres til at henvende sig til fjernvarmeselskaberne om mulighederne for at finde lokale energibesparelser.

Staten stiller stadig stigende krav til, hvor mange sparede kWh fjernvarmeselskaberne skal finde hos slutbrugerne eller andre. Siden Hvidovres fjernvarmeselskaber for mere end 10 år siden nedsatte en energisparegruppe, der skal sikre at forskellige energispareinitiativer gennemføres, er kravene til energibesparelser steget fra ca. 1,5 mio. kWh til ca. 6 mio. kWh om året. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne hele tiden skal være opmærksomme på, hvor der er muligheder for energibesparelser.

Der er derfor rigeligt arbejde for den nedsatte arbejdsgruppe, der består af bestyrelsesmedlemmer fra Avedøre Fjernvarme og FD Hvidovre.

Publiceret 20 January 2015 08:00