De små børn skal inddrages og opleve at deres nysgerrighed bliver vakt hver dag. (Arkiv foto).

De små børn skal inddrages og opleve at deres nysgerrighed bliver vakt hver dag. (Arkiv foto).

Livslang læring starter i vuggestuen og dagplejen

Der er fokus på nysgerrighed og leg i Hvidovre Kommunes vuggestuer og dagplejer. - Vi vil gerne skabe de bedste pædagogiske tilbud for kommunens yngste borgere, fortæller familie- og dagtilbudschef Susan Bjerregård

Marie på to år er dagens stolte vært ved frokostmåltidet i vuggestuen. Hun henter maden i køkkenet med pædagogen Lise, og sammen kører de madvognen ind til de andre børn på stuen. Marie tæller børnene og deler koncentreret tallerkener og kopper ud. Så fortæller hun, hvad dagens ret er, inden hun glædestrålende siger værsgo. Lise understøtter Maries værtsrolle ved hele tiden at opmuntre hende og hjælpe, hvis noget er svært. Det gør hun for at stimulere Maries læring, og netop små børns læring er noget, der er fokus på i Hvidovre Kommunes vuggestuer og dagplejegrupper:

- Vores vuggestuer har i 2014 arbejdet med at styrke den pædagogiske indsats i forhold til børnenes læring som en del af politikken - Kvalitetsløft i Hvidovre Kommunes Dagtilbud 2013-2015. Formålet er at skabe de bedste vuggestuer for kommunens yngste borgere, fortæller familie- og dagtilbudschef Susan Bjerregård.

Den nyeste småbørnsforskning viser, at grundstenen for børns nysgerrighed og lyst til at lære bliver lagt i de første tre leveår.

- Når børnene oplever samhørighed, anerkendelse og trivsel med de nærmeste betydningsfulde voksne, så er de parate til læring, fortæller Henriette Jæger, der er pædagogisk konsulent.

<p class="mrub">Børn skal stimuleres og motiveres til leg og læring</p>

Sammen med familien udgør vuggestuen og dagplejen det første fælles led i et livslangt læringsforløb, og derfor er det vigtigt, at børnenes lyst til at lære imødekommes af personalet, fortsætter Henriette Jæger: - Små børn er i gang med at udvikle sig som mennesker. Dannelsesrejsen begynder ved fødslen, og de første tre leveår har afgørende betydning for den videre udvikling og evne til at tilegne sig nye kompetencer og viden. Børnene skal inddrages og opleve, at deres nysgerrighed bliver vakt hver dag, fortæller hun.

Hvidovre Kommunes overordnede vision for vuggestuepædagogikken er, at samtlige børn bliver stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens vuggestuer: - Kommunens vuggestuer arbejdede allerede inden kvalitetsløftet med de yngste børns lyst til at lære, men der er nu et forøget fokus på at tilbyde et alsidigt og udfordrende læringsmiljø med empatiske og fagligt kompetente voksne, siger Henriette Jæger.

<p class="mrub">Læring i fællesskaber fremmer trivsel og udvikling</p>

Personalet i vuggestuerne er opmærksomme på børnenes behov for at indgå i legefællesskaber og samtidig møde udfordringer, der er tilpasset deres individuelle udvikling. Det er det bedste udgangspunkt for at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

- Læringen foregår i det sociale samspil med andre børn og voksne inden for trygge og stimulerende rammer. Det forudsætter, at personalet løbende reflekterer over deres pædagogiske arbejde, fortæller Henriette Jæger, og hun suppleres af Susan Bjerregård:

- Derfor fortsætter vuggestuerne med at videreudvikle den pædagogiske praksis. Dagplejen går også i gang her i 2015 med at udvikle deres pædagogiske praksis. I dagplejen vil personalet arbejde med børnenes læring inden for den trygge hjemlige ramme, som er helt unik for dagplejen. Ved at fastholde vores fokus på at videreudvikle personalets praksis, får børnene de bedst mulige betingelser for deres videre liv, slutter hun.

Publiceret 20 January 2015 08:00