(Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk).

(Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk).

Nu pumpes sandet ind på Søndre Strand

KØGE: Gennem resten af januar måned pumper Køge Kyst det sand op på kysten, som skal udgøre den nye brede Søndre Strand.
Tilbage i september tog Køge Kyst første spadestik til anlæggelse af en ny og bredere Søndre Strand, som skal strække sig fra de maritime klubber i nord til Vallø Stift i syd.
Anlægsarbejdet har været i fuld gang hele efteråret, og nu er Køge Kyst nået dertil, hvor selve sandet til den nye strand pumpes op på kysten.
Et særligt skib henter sandet op fra havbunden omkring Sjælland og sejler det herfra ind til projektområdet, hvorfra det pumpes ind på Søndre Strand hen over en periode på ca. 14 dage. Sandet pumpes ind til forskellige sektioner af stranden, hvor det løbende spredes og udjævnes.
- Arbejdet med strandudvidelsen er forløbet godt, og vi glæder os over, at vi nu er nået til den sidste etape af arbejdet. Alle interesserede er meget velkomne til at komme forbi stranden og se det helt specielle anlægsarbejde. Når sandet er på plads vil man rigtig kunne se, hvordan stranden kommer til at tage sig ud, siger projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst.
Sandindpumpningen, som både omfatter den nordlige og sydlige del af stranden, udgør sammen med det afsluttende stenarbejde ved høfderne og byggepladsoprydning sidste etape af strandudvidelsen. I alt knap 65.000 kubikmeter sand skal pumpes ind på kysten, før den nye Søndre Strand står færdig og klar til at blive taget i brug.
Det nye sand vil være meget vådt, og af hensyn til nedsynkningsfare er det derfor ikke muligt at betræde stranden i anlægsperioden.
Den færdige Søndre Strand, som bliver 900 meter lang og godt 100 meter bred, forventes at stå klar i februar 2015. Formålet med den nye strand er at sikre gode forhold for badende og tænke byen, naturen og bylivet sammen som et rekreativt område i tæt sammenhæng med de nye bykvarterer på Søndre Havn, strandengen og den kommende strandpromenade.
Læs mere om den nye Søndre Strand på www.koegekyst.dk.
pm

Publiceret 20 January 2015 10:00