Randers:

Mere målrettet indsats for unge ledige

Af
Bent Larsen

En arbejdsgruppe bestående af Arbejdsmarkedsafdelingen, Familieafdelingen, Socialafdelingen og Skoleafdelingen, i Randers Kommune, udarbejdede i foråret 2014 et konkret forslag til etablering og organisering af en ny, samlet kommunal ungeenhed.
Målet er øget samarbejde og koordination så man kan forbedre udnyttelsen af ressourcerne mellem de forvaltningsenheder, der arbejder med indsatser for udsatte unge mellem 15 og 29 år.
Behovet for en mere helhedsorienteret tilgang til gruppen af udsatte unge er afledt af kontanthjælpsreformen. Den pålægger kommunen at skærpe de forebyggende elementer og fokusere på individuelle indsatser for uddannelses- og aktivitetsparate unge mellem 15 og 29 år. Beskæftigelsesudvalget har sagen på dagsordenen i dag.

Publiceret 20 January 2015 07:16