Skab medejerskab til Hestetorvet

Mange ældre roskildensere vil kunne huske, at Hestetorvet bestod af en underjordisk parkeringsplads og en overjordisk parkeringsplads. Den overjordiske stødte op til Paghs Cafeteria.
Da det besluttedes, at Hestetorvet skulle tilbageføres til sit oprindelige udseende, var vi mange, som glædede os over den beslutning.
Ideerne til brug af torvet var mange. Udendørs servering for de omkringliggende restauranter, boder, som bl.a. kunne bruges af Roskildes foreningsliv, til at fortælle, at de var her, hvad de lavede og for hjem. Altså foreningernes ansigt udadtil. Det vigtigste var, at der var liv på torvet.
Siden er der gået bureaukrati i det. Det eneste liv der normalt er, når borgerne skynder sig over torvet om morgenen til arbejde og de samme komme tilbage sidst på eftermiddagen hjem fra arbejde. Dertil kommer enkelte arrangementer, såsom Sundhedsdagen, Roskilde Festival, Det Alternative Marked for fremmede kulturer etc.
Heldigvis har formanden Plan og Teknik udtalt, at hvis det er nødvendigt for at få liv på Hestetorvet, så må vi have en ny lokalplan for området. Vi vil ikke have et ‘dødt' torv i Roskilde.
Dette lokalplansarbejde kan kun gå for langsomt. Lad os få sat gang i visionerne og få dem omsat til glæde for vore borgere, vort erhvervsliv og vore turister . I den anledning vil det være naturligt, at få evt. interessenter (handlende, foreninger m.v.) med i planlægningen, så der bliver medejerskab til Hestetorvet og aktiviteterne her.
Vagn Bechmann
Nymarksvænge 8
Roskilde.

Publiceret 20 January 2015 00:00