Randers :

Skoler har nedsat overgangsråd

Af
Dan Jensen

Arbejdet med den nye skolestruktur i Randers Kommune kører knap to uger efter byrådets beslutning på højtryk.
Rundt om på skolerne bliver der nu nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra de skolebestyrelser, der skal aflevere og modtage elever.
Medlemmerne i overgangsrådene skal blandt andet lytte til hinanden og udveksle erfaringer, for på den måde at få skabt et fælles fodslag for den nye skole.
For eksempel har Vestervangsskolen dannet et råd sammen med Nyvangsskolen, Rytterskolen og Hobrovejens skole.
Rådets opgave er blandt andet at tilrettelægge overflytningen af elever mellem skolerne.

Publiceret 21 January 2015 13:56