(Pressefoto).

(Pressefoto).

Meget ros og lidt ris til akutafdelingen i Køge

VENTETID: Der er god og forståelig mundtlig kommunikation og et lyttende personale på Akutafdelingen på Køge Sygehus, men der er plads til forbedring, når det kommer til den løbende opdatering af eventuel ventetid.
Sådan lyder hovedkonklusionen i den første danske undersøgelse af patienternes tilfredshed med landets akutafdelinger – den såkaldte LUP-undersøgelse, der giver et fingerpeg om hvor der kan sættes ind for at hæve tilfredsheden.
På Akutafdelingen er ledende oversygeplejerske Poul Mossin glad for roserne til personalet, men sørger nu for bedre information om ventetider:
- Det er helt sikkert trælst at sidde og vente, og vi kan blive bedre til give besked om ventetiden. Vi vil prøve at gå ud i venteværelset noget oftere og give patienterne besked om situationen, siger Poul Mossin og tilføjer, at 88 procent af alle patienterne er i gang med behandlingen inden for en time, og de fleste er taget hjem mindre end to timer, efter de er ankommet til Akutafdelingen.
Tilfredshedsundersøgelsen viser også, at de fleste patienter føler sig godt modtaget, når de kommer på afdelingen og oplever, at personalet er gode til at fortælle om undersøgelser og behandlinger – men på smerteområdet er der plads til forbedringer.
- En del patienter fortæller os, at vi ikke er gode nok til at dæmpe deres smerter. Som regel får patienterne råd og vejledning om smerter, når de ringer til vores Akuttelefon. Men vi har nu indført et system på vores digitale overblikstavler, så personalet, der tager imod patienten, kan tilføje et lille, rødt smerte-ikon ud for de patienter, der kræver særlig opmærksomhed, siger Poul Mossin.
Hele undersøgelsen kan ses på www.regionsjaelland.dk/tjekvoreskvalitet.
En akutafdeling modtager alle akutte patienter, der skal på sygehuset. Det vil sige både de patienter, der kommer med mindre skader som forstuvninger og sår, og de patienter, der indlægges af egen læge eller kommer med ambulance.
Hvis du kommer til skade skal du altid ringe til Region Sjællands Akuttelefon på 70 15 07 08 før du tager på sygehuset.
- Vi sørger for, at du kommer til den rette behandling og kan fortælle dig, hvis der er ekstraordinær ventetid, så du måske med fordel kan vente med at tage af sted og dermed tilbringe ventetiden derhjemme, siger Poul Mossin.
På Roskilde Sygehus modtages også et mindre antal patienter med meget lette skader, og her er billedet generelt det samme som på Akutafdelingen på Køge Sygehus.
Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer, der er sendt til 400 patienter på begge sygehus hvoraf cirka 160 har svaret for hvert sygehus.
I perioden har i alt 1.033 patienter været på Akutafdelingen på Køge Sygehus mens der har været godt 600 patienter på skadestuen og modtagelsen på Roskilde Sygehus.
pm

Publiceret 23 January 2015 08:30