- Det har været vigtigt for Ejendoms- og Driftsudvalget at få kigget på principperne, så Byrådet har bedre forudsætninger for at prioritere vedligeholdelsen, siger Søren D. Brask, formand for Ejendoms- og Driftsudvalget i Køge kommune.

- Det har været vigtigt for Ejendoms- og Driftsudvalget at få kigget på principperne, så Byrådet har bedre forudsætninger for at prioritere vedligeholdelsen, siger Søren D. Brask, formand for Ejendoms- og Driftsudvalget i Køge kommune.

Nye retningslinjer skal give bedre og billigere byggeri

Nye retningslinjer for Køge Kommunes nybyggerier, renoveringer og ombygninger skal sikre billigere og mere bæredygtige bygninger. Retningslinjerne samler og forenkler de principper, som kommunen har brugt til arbejdet i årevis.

KØGE: Nu skal det være lige til højrebenet at træffe de bedste og samlet set billigste beslutninger, når Køge Kommune skal bygge nyt, renovere eller ombygge institutioner og boliger, som kommunen ejer.
Kommunen har i mange år vedligeholdt og bygget nyt ud fra nogle principper, der indtil nu ikke har været et samlet overblik over. Det kommer der nu.
- De nye retningslinjer skal gøre det meget svært ikke at vælge de bedste og alt i alt billigste løsninger, når vi bygger nyt. Her er spiller det rigtige valg af eksempelvis materialer selvfølgelig en stor rolle. Men og vi skal også være mere bevidste om, hvor meget vedligeholdelse, der ligger i det, da driften typisk er det, der koster på sigt. Det får vi bedre overblik over med retningslinjerne, siger formand for Ejendoms- og Driftsudvalget i Køge Kommune, Søren D. Brask.
Det er dog ikke kun hensynet til et billigt byggeri, der skal tages højde for. Beslutningen skal også vejes op i mod hensynet til, at byggeriet skal have et lavt energiforbrug, samt en arkitektur og nogle rammer, der gør at brugerne har lyst til at være der. Og som passer til det, de skal bruges til.
Arbejdet har også givet anledning overveje om efter hvilke retningslinjer bygninger skal vedligeholdes – altså hvilke bygninger skal først og hvorfor.
Behovet for vedligeholdelse af en bygning afhænger af flere ting. Hvilken kvalitet det er bygget i, hvad det bliver det brugt til, hvor meget betyder bygningens udseende og hvor det er placeret?
- Det har været vigtigt for Ejendoms- og Driftsudvalget at få kigget på principperne, så Byrådet har bedre forudsætninger for at prioritere vedligeholdelsen. Det er meget højt på Byrådets dagsorden at sikre optimale forhold for dem, der bor i og bruger kommunens bygninger – men vi skal også sikre, at der tages hensyn til bygningens arkitektoniske værdi, og at vores ejendomskapital fastholdes, fastslår Søren D. Brask.
De nye retningslinjer er en del af udvalgets ønske om at have et stærkt fokus på vedligeholdelse af kommunens bygninger.   
pm

De nye retningslinjer

skal give det bedst mulige grundlag for at vedligeholde og nybygge kommunens bygninger bedst og billigst muligt. Beslutning om nybyggerier skal ske ud fra en samlet økonomisk vurdering af tilvalg og fravalg af blandt andet materialer, bygningens konstruktion og omkostningerne til drift.

• Nybyggeri såvel som vedligeholdelse og ombygninger skal også tage hensyn til princippet om, at kommunens bygninger skal danne sunde og gode rammer for det, de bliver brugt til.

• Vedligeholdelse og renoveringer skal desuden leve op til en 'God arkitektonisk værdi'. Det vil sige, at de skal tage udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektoniske udseende

Publiceret 23 January 2015 12:00