(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Stevns siger ja til 8-kommune samarbejde

SAMARBEJDE: Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har godkendt, at den fremtidige beredskabsorganisation udvides med tre kommuner.
Det betyder, at der arbejdes videre med et setup, hvor det fælles beredskab består af Stevns, Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup kommuner.
Inden samarbejdet bliver en realitet, skal alle de implicerede kommuners kommunalbestyrelser godkende, at der arbejdes videre med 8-kommune-samarbejdet.
Under forudsætning af at alle otte kommunalbestyrelser godkender 8-kommune-samarbejdet, er de 8 borgmestre enige om at udpege borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune, som formand og borgmester Joy Mogensen, Roskilde, som næstformand for det fremtidige samarbejde frem til den 1. januar 2016.
Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret sig i 20 beredskabsenheder i hele landet.
Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte den 27. november 2014, at der igangsættes en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde Kommuner. Senere er der kommet en henvendelse fra Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som ønsker at være med i et fælles beredskab.
De respektive kommunalbestyrelser vil på deres januarmøder blive forelagt en sag med anbefaling om undersøgelse af 8-kommune-samarbejdet.
Efter planen vil der senest i juni 2015 blive truffet endelig beslutning om samarbejdet og dets omfang.
pm

Publiceret 23 January 2015 11:45