Frøs Herreds Sparekasse har 147 medarbejdere ansat i bankens 11 afdelinger i Syd- og Sønderjylland.

Frøs Herreds Sparekasse har 147 medarbejdere ansat i bankens 11 afdelinger i Syd- og Sønderjylland.

Regnskab:

Overskud og mange nye kunder i Frøs

23 millioner kroner i overskud og over 3.000 nye kunder

Frøs Herreds Sparekasse har som det første pengeinstitut herhjemme offentliggjort sit regnskab for 2014. Det viser et overskud på godt 23 millioner kroner. Banken hæfter sig desuden ved, at man har fået nye kunder i tusindvis.
“Resultatet er glædeligt – ikke mindst, når vi ser på krisen, som både Danmark og det internationale samfund har været igennem og stadig mærker efterdønningerne af. I 2014 fortsatte tilstrømningen af mange nye kunder – 3.646 – og mens de store pengeinstitutter har vendt ryggen til lokalsamfundene, så har vi udvidet, åbnet nye filialer og ansat flere medarbejdere. Det er muligt, at et regneark i København viser, at det er fornuftigt for de store banker at forlade lokalsamfundene og smække kassen i. Imidlertid fortæller vores resultater en anden historie,” siger Kurt Jensen, administrerende direktør i Frøs, i en pressemeddelelse.
Årets resultat er væsentligt bedre end i 2013, der endte med et beskedent plus på mindre end en million kroner. Bankens renteindtægter er godt nok faldet, men det udlignes af en stigning i gebyrer og provision. Og ikke mindst er nedskrivninger (forventede tab) på udlån faldet til 46 millioner kroner i 2013 i forhold til 89 millioner kroner i 2013.
I 2014 investerede Frøs i en ny afdeling i Rødding. Banken påpeger desuden, at man i kriseårene har åbnet nye afdelinger i Vejle og Fredericia og haft et stigende udlån i modsætning til tendensen på landsplan. Frøs' udlån er steget med 21 procent fra 2008 til 2014, mens det på landsplan er faldet med 15 procent, skriver banken, der gerne vil låne flere penge ud.
”I Frøs er der ingen kreditklemme. For hver 100 kroner, der er sat ind i Sparekassen, er der kun udlånt 57. Der er altså mange 'ledige' penge, som vi gerne vil låne ud til gode og sunde projekter i vores lokalområde. Det gælder både for privatkunderne og erhvervslivet,” siger Kurt Jensen.

Frøs

Har 11 afdelinger i Rødding, Gram, Vejen, Ribe, Haderslev, Esbjerg, Kolding, Vejle, Fredericia, Aabenraa og Sønderborg.

Publiceret 23 January 2015 11:52