Strafudmålingen ved blandt andet pædofili-domme skal ikke længere overlades til domstolene, mener Thomas Banke. Mindstestraffen skal fastsættes ved lov.

Strafudmålingen ved blandt andet pædofili-domme skal ikke længere overlades til domstolene, mener Thomas Banke. Mindstestraffen skal fastsættes ved lov.

Thomas Banke:

Lovfæstede mindstestraffe til pædofile

Den tidligere Fredericia-borgmester går efter en plads i Folketinget. Og han har flere mærkesager. Blandt andet også en ny Geneve-konvention

Af
Peter Friis Autzen

Den tidligere Fredericia-borgmester, Thomas Banke, håber at komme i Folketinget ved næste valg. Og han vil især arbejde for tre mærkesager, fortæller han.
“Jeg mener, at nogle forbrydelser er så forfærdelige, at der aldrig kan være formildende omstændigheder. Jeg tænker her på pædofili. Jeg foreslår, at vi - ligesom USA - indfører mindstestraffe. Altså en nedre grænse for, hvor mild straffen kan være. Og den grænse skal fastsættes ved lov - ikke af domstolene,” siger Thomas Banke.
Endnu vil han ikke sætte tal på, hvor mange års fængsel, et pædofilt overgreb skal udløse.
“Det skal selvfølgelig overvejes nøje. Men straffene skal være hårde,” siger Thomas Banke.
Han ser forslaget som del af en helt ny retspolitik i Danmark og et reformeret fængselsvæsen.

Ærlige politikere

Thomas Bankes anden mærkesag, som han håber kan få ham valgt til Folketinget, handler om politikerlede.
“Folk i Danmark har utrolig lav tillid til politikerne. Det kan vi kun ændre, ved at politikerne er ærlige. At de ærligt sætter ord på de udfordringer, de ser for landet. Hvis ikke man kan det - og hvis ikke man gør det, man siger - så er man ikke magten værdig,” siger Thomas Banke.

Thomas Banke (V) ønsker opstilling som folketingskandidat for Venstre i Fredericia. Foto: Rasmus Herlufsen/Hippofoto.dk

Thomas Banke (V) ønsker opstilling som folketingskandidat for Venstre i Fredericia. Foto: Rasmus Herlufsen/Hippofoto.dk

Udenrigspolitisk vejviser

Også på udenrigspolitikken mener Thomas Banke, at der bør ske markante ændringer for Danmarks vedkommende.
“Vi skal påtage os et innovativt, udenrigspolitisk ansvar,” siger han og nævner som eksempel Israel/Palæstina-konflikten.
“Hvorfor skal hele verden vente på, at USA gør noget? Vi skal bruge vores dygtige diplomater og medarbejdere i Udenrigsministeriet. Vi er små, men vi er kløgtige. Danmark kan gøre en forskel i verden. Også mod udfordringer som klimaforandringer og terrorisme. Vi bør have en ny Geneve-konvention - en som bliver overholdt.”
Derudover vil han kæmpe for bevarelse af arbejdspladser og erhvervsliv i Fredericia.

null

Publiceret 23 January 2015 06:30