Antallet af anmeldelser om indbrud i private hjem er faldet i Kolding Kommune. Foto: Mostphotos

Antallet af anmeldelser om indbrud i private hjem er faldet i Kolding Kommune. Foto: Mostphotos

Kriminaliteten falder i Kolding

Nye tal viser, at der overordnet er sket et fald i politianmeldelser

Af
Natalie Stratigos

Færre borgere i Kolding Kommune indgav i 2014 anmeldelser om vold, butiks- og personrøverier og indbrud. Det viser nye tal fra en årsstatistik udgivet af Sydøstjyllands Politi.
Helt præcist er antallet af anmeldelser om røveri mod butikker faldet fra 13 anmeldelser i 2013 til blot tre i 2014, mens antallet af anmeldelser om personrøverier er faldet fra 20 i 2013 til syv i 2014.
Ifølge Frits Kjeldsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, skyldes nedgangen formentlig en kombination af flere faktorer.
“Jeg tror, det er et samspil af en faldende ungdomskriminalitet i samfundet. En anden forklaring er, at de kriminelles metoder har ændret sig. Inden for de sidste par år kan vi se, at der har været en opgang i cyberkriminalitet. Altså salg på nettet,” siger han.

Massiv indsats i nattelivet

Også antallet af anmeldelser om vold er nedadgående. I 2013 var der hele 121 anmeldelser om vold i Kolding Kommune. I 2014 var det faldet til 89 anmeldelser. Frits Kjeldsen vurderer her politiets aktive indsats som én af årsagerne til faldet.
“Vi har haft en massiv indsats i nattelivet, hvor vi har haft meget fokus på at være synligt til stede og stoppe begivenheder, før der sker noget. Faldet kan være et udtryk for, at vi har den nødvendige tilstedeværelse i nattelivet”.
Et andet eksempel på et fald i anmeldelserne er indbrud i beboelse, hvor antallet er faldet fra 777 i 2013 til 569 i 2014.
Vicepolitiinspektøren fortæller, at han er godt tilfreds med statistikken, der viser et overordnet kriminalitetsfald.
“I 2015 fastholder vi et stort fokus på cybercrime, på tyveri fra borgere og på indbrud. Det er tre borgernære kriminalitetshandlinger, hvor politiet kan gøre en forskel, så det er værd at fokusere på,” siger han.
Der er dog også tilfælde, hvor antallet af anmeldelser er steget i Kolding Kommune. Det drejer sig eksempelvis om anmeldelser om indbrud i erhvervsejendomme, der er steget fra 311 tilfælde i 2013 til 346 i 2014.

Kriminaliteten i nabokommunerne

I Vejle og Fredericia er antallet af anmeldelser om vold også faldet fra henholdsvis 130 til 125 og fra 77 til 61.
Butiksrøverisagerne er også faldet i begge kommuner, mens anmeldelserne om personrøverierne er steget en smule i begge kommuner.

Publiceret 24 January 2015 10:00