Hans Christian Thoning, Venstre

Hans Christian Thoning, Venstre

Naturplan Danmark sender millionregning til danske landmænd

Af
@Debat Underrubrik:Debat Af MF Hans Christian Thoning

Venstre

Et nyt grønt Danmarkskort smadrer mange hektar brugbar landbrugsjord. Konsekvenserne for landmændene er en regning i millionklassen grundet tabt jordværdi, forringet kreditværdighed og rentestigninger i banken. Konsekvenserne rammer også landmænd Vestjylland.
Det er de danske landmænd, som skal betale regningen for et grønnere Danmark. I hvert fald hvis regeringens stort anlagte Naturplan Danmark, som miljøminister Kirsten Brosbøl fremlagde i december sidste år bliver vedtaget i Folketingssalen. I efterårets vækstforhandlinger med regeringen fik Venstre fjernet halvdelen af de meget omstridte randzoner. Nu kompenserer regeringen ved at danne et nyt grønt Danmarkskort, der vil tage mange hektar god landbrugsjord ud af drift. I Vestjylland er det en manøvre, der kan koste den enkelte landmand flere hundredtusinde kroner, fordi jordens værdi falder, kreditværdigheden mindskes og renterne stiger som følge af den lavere ejendomsværdi. Men det fører også til tab af arbejdspladser i følgeerhvervene.
Fødevare- og landbrugssektoren har et stort vækstpotentiale, men i stedet for at indføre tiltag, der føre til en udnyttelse af det, så præsenterer regeringen det ene forslag efter det andet, der skader vækstmulighederne for de danske landmænd. Vi har med et erhverv at gøre, hvor der kan skabes tusindvis af arbejdspladser og større eksport – ikke kun til gavn for landmændene, men alle danskerne, siger Venstres medlem af Folketingets Fødevareudvalg og Miljøudvalg, Hans Chr. Thoning.

Skotskternede marker

Det grønne Danmarkskort dækker ikke kun over hele marker. Flere steder i Vestjylland har Naturstyrelsen vurderet, at fragmenterede dele af marker ligeledes skal være beskyttede af Natur- og Miljøbeskyttelseslovens § 3. Det betyder flere steder, at solid landbrugsjord reelt er inddelt i skotsktern, der gør det komplet umuligt for landmændene at drive markerne effektivt.
Det er klart, at vi altid skal have miljøet og naturen med i vores overvejelser, når vi indfører ny lovgivning, men vi har en tendens i Danmark til at overimplementere alle regler. Der ligger naturligvis en god idé bag, men det vil forhindre en lang række landmænd i at drive deres marker effektivt – og lige præcis i dette tilfælde giver det ikke nogen mening, siger Hans Chr. Thoning.
Regeringen anslår, at landmændenes tab vil være omkring 47 millioner. Men landbruget selv frygter, at regningen ender med at blive langt højere. Det viser eksempler, som flere landboforeninger har forelagt Venstres medlemmer af Folketingets Miljøudvalg.
Vi ved der kommer en regning og den skal landmændene betale for. Der er en del usikkerhed omkring, hvor stor den bliver og jeg ønsker ikke at diskutere, hvem der har det rigtige tal. Grundlæggende burde landmændene ikke have fået nogen regning – da vi i Danmark burde investere i de mange arbejdspladser, der ligger og venter på os i stedet. Desværre er regeringen langt fra enig i dette.

Publiceret 24 January 2015 06:00