Køge Park-projektet bliver behandlet i byrådet umiddelbart op til sommerferien.

Køge Park-projektet bliver behandlet i byrådet umiddelbart op til sommerferien.

Bred opbakning til ny tidsplan for Køge Park

Det gav ikke anledning til nogen sværdslag i byrådet, at køreplanen for Køge Park måtte justeres med to måneder på grund af behov for mere tid til forberedelsesfasen.

Af
Martin Rasmussen

FORSINKELSE: Tidsplanen for Køge Park blev i denne uge rykket to måneder, sådan at det samlede aftalegrundlag for stadionbyggeriet nu ventes behandlet på byrådets majmøde frem for i marts, mens man venter at kunne vedtage et forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse ved byrådets sidste møde inden sommerferien den 16. juni.
Herefter følger en offentlig høring af planforslagene hen over sommeren, mens endelig vedtagelse af planerne kan ske ved byrådets møde den 27. oktober.
Efter et langt tilløb til Køge Park-byggeriet venter mange - både i byrådet og i foreningslivet - på at se planerne blive ført ud i livet, men forsinkelsen blev alligevel accepteret uden protester i byrådet.
Lissie Kirk (S) hæftede sig især ved, at de ekstra måneder giver bedre muligheder for at komme til bunds i de problemstillinger, som Socialdemokraterne ser i forbindelse med Køge Park.
- Det er vigtigt, at vi kender alle aspekter af sagen, inden vi tager stilling. Vi er bekymret for placering af den store dagligvarebutik i projektet, og vi er bekymret for parkeringsforholdene. Vi er ikke imod projektet, men vi er bekymrede, understregede hun.
Thomas Kielgast (U) fremhævede derimod, at Køge Park vil komme mange til gode - og at de nye faciliteter er ventet med spænding.
- I modsætning til Lissie er vi ikke bekymrede - og vi tror, at det samlede idrætsliv i Køge går og venter på, at vi kommer igang, sagde han.
Køge Kommune har netop gennemført en idéfase til den såkaldte VVM-redegørelse, som skal undersøge, hvordan det store stadion-byggeri vil påvirke omgivelserne. Her fik kommunen 21 henvendelser, som indgår i det videre arbejde med projektet, fortæller borgmester Flemming Christensen.
- Køge Park er et ambitiøst projekt, som vil få enorm betydning, ikke bare for Køge Kommune men for hele Sjælland. Derfor skal beslutningerne ikke hastes igennem. Her i forberedelsesfasen er der blandt andet kommet ønsker om, at der skal sættes mere plads af til supermarked end først planlagt, og det skal vi have belyst ordentligt, siger han.

Publiceret 29 January 2015 17:15