a

a

Det er en ommer!

En enig kommunalbestyrelse besluttede at sende sagen til fornyet udvalgsbehandling og grundig belysning

Kommunalbestyrelsen behandlede tirsdag aften en anmodning fra Ældresagen om tilskud til lokaler.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Hvidovre Avis omtalte sagen på forsiden tirsdag den 27. januar. Her sagde formanden for Ældre Sagen i Hvidovre, Thomas Thomsen, bl.a.:

- Når jeg læser fremstillingen af sagen på kommunalbestyrelses dagsorden, kan jeg ikke undgå at blive nedtrykt over, hvor lille vægt man på det menneskelige plan tilsyneladende tillægger Ældre Sagens indsats for at hjælpe kommunens ældre. Det falder mig for brystet, at man har sat alle juridiske kræfter ind på at finde begrundelser for ikke at hjælpe Ældre Sagen.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi havde forventet en helt anderledes positiv kommunal holdning til at støtte det omfattende frivillige omsorgsarbejde, som vi står for. Kommunen fastslår altså, at Ældre Sagen har karakter af en interesseorganisation og ikke kan henregnes til en folkeoplysende forening, som kan modtage støtte efter folkeoplysningslovens § 25-28...

<p class="mrub">Enighed om ny sagsbehandling</p>

Karl Erik Høholt (V) indledte drøftelserne med at udtrykke, at han var “ked” af avisens forside: - Vi har ikke en nedladende indstilling til Ældre Sagens arbejde, men jeg vil også være ked af at der opstår en slags overbudspolitik. Venstre vil derfor foreslå, at vi sender denne sag retur til diverse udvalg. Vi må have udredt, hvordan man gør i andre kommuner...

Det fandt borgmester Helle Adelborg (A) var en god idé: - Vi er også kede af, hvis det er opfattelsen at vi ikke vil hjælpe Ældre Sagen. Det er en god idé at få det hele omhyggeligt undersøgt.

Arne Bech(H) fandt det rigtigt trist at kommunen ikke påskønnede Ældre Sagens - og de flere hundrede frivillige Hvidovreborgeres arbejde så lidt, at det nærmest lignede modarbejde:  - Så det er helt fint at kommunalbestyrelsen  udsætter en afgørelse og får et mere kvalificeret grundlag at behandle sagen på, anførte Arne Bech.

Også Mikkel Dencker (O), Steen Ørskov (C), Niels Ulsing (SF) og Mogens Leo Hansen (Ø) mente, at sagen skulle retur til fornyet og grundig udvalgsbehandling.

Publiceret 29 January 2015 08:00