Nyt vartegn for Hærens Efterretningscenter

Ved oprettelsen af Hærens Efterretningscenter, blev det besluttet at den nye tjenestegren, skal have sit eget mærke

Processen med at udvikle sådan et mærke er lang, fordi mærket heraldisk set skal være korrekt og derfor har både Hærens Efterretningscenter, Hærstaben og Rigsheraldikeren løbende været i dialog om det nye mærke.
Når mærket er endeligt udformet og godkendt ved de forskellige myndigheder, bliver det præsenteret for hendes Majestæt Dronning Margrethe, som giver den endelige godkendelse.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe har nu godkendt Hærens Efterretningscenters mærke.
Der forstår nu en proces med at få mærket farvelagt, samt det skal vedtages hvilken metallisk legering mærket skal have i baretten, før det sendes i produktion og kan udleveres til alle medarbejdere ved Hærens Efterretningscenter.
Mærkets opbygning – også kaldet blasonering;
En kongekrone hvilende på en nøgle med ud- og opadvendt kam, krydslagt med et lyn, hvorpå er lagt en dobbeltrose med H. M. Dronningens kronede monogram i midten.

Motivering:

Som mærke til Hærens Efterretningscenter er valgt en dobbeltrose, hvor rosen symboliserer, at noget er fortroligt, efter det latinske Sub Rosa.
Nøglen viser, at bæreren har adgang til oplysninger, og at der udvises tiltro til bæreren.
Lynet symboliserer energi og styrke.
Hendes Majestæt Dronningens monogram, og kronen, synliggør og symboliserer tilknytning til den siddende regent, samt monarkiet.

Publiceret 29 January 2015 07:00