Spejderhyttens udsatte beliggenhed har været lidt af en udfordring for de mange børn og unge, som har benyttet den siden opførelsen i 1963. Dette billede er taget umiddelbart efter skybruddet i august 2011.

Spejderhyttens udsatte beliggenhed har været lidt af en udfordring for de mange børn og unge, som har benyttet den siden opførelsen i 1963. Dette billede er taget umiddelbart efter skybruddet i august 2011.

Udsat spejderhytte sikres mod skybrud

Den nye underjordiske vandvej skal forhindre at spejderhytten og mange parcelhuse i området i fremtiden udsættes for vandskader

KFUM-spejdernes hytte på Sydkærsvej ligger tæt på Kalveboderne og Harestrup Å.

Det har hidtil medført voldsomme oversvømmelser i og omkring hytten under ekstreme regnskyl, som dem der f.eks. ramte hovedstadsområdet i 2010 og 2011. Selv om spejderne var forberedt og havde gravet en rende gennem diget og udlagt rør, løb skaderne op i to mio. kr. En ny og meget stor tunnel under den østlige del af Hvidovre vil dog i fremtiden dæmme op for selv meget store regnmængder, og dermed skabe større tryghed - også for den 52 år gamle spejderhytte.

Den østligste del af Valbyparken, som strækker sig helt ud til Kalveboderne og videre ud i Køge Bugt, er flad som en pandekage. Blot en mindre byge kan derfor medføre at hele området, som består af græs, eng og lyngbevoksning, forvandles til en sumpet brakmark.

Netop her - på Sydkærsvej, en lille kilometer fra Kalveboderne og 50 meter fra Harrestrup Å, har KFUM-spejderne en hytte, som udelukkende er opført af træ. Selv om hytten er solidt bygget, og har ligget på stedet siden 1963, har man ikke undgået alvorlige regnskyl eller skybrud.

Gennem årene har alle omegnskommunerne lukket kloakvand ud i åen, når de ikke kunne komme af med det i deres egne afløbskanaler. Hvidovre Kommune grænser op til åen og udledning af vand fra nabokommunerne har derfor i perioder med voldsom regn, resulteret i at den går over sine bredder. Derved omdannes hele området til et æltet pløre - eller i værste fald til en forlængelse af Kalveboderne.

Det har givet brugerne af den 52 år gamle spejderhytte ganske mange udfordringer, ikke mindst den 14. august 2010 og den 2. juli året efter, da himlen åbnede sig og udløste deciderede skybrud. Som spejdere ved de heldigvis også hvordan de skal værne sig bedst muligt mod naturens luner. Med den udsatte beliggenhed er der dog grænser for, hvor meget det er muligt at afbøde kaskader af kraftig regn, som i timevis bliver ved med at piske ned.

<p class="mrub">Gravede rende gennem diget</p>

Formanden for KFUM-spejderne i Hvidovre, Keld Blom Nielsen, husker at vandet under stormen i 2010 stod 60 cm over gulvet i hytten:

- Selve arealet rundt om hytten, som er på 6.000-8.000 kvadratmeter, var oversvømmet i op til en meters højde. Efter skybruddet i august året efter stod vandet hele 75 cm op over hyttens gulv - og udenfor stod vandet endnu højere.

I 2010, da vandet stod højt i hele parkarealet, men atter havde fået sin normale stand i åen, kontaktede spejderne forsyningsselskabet, Hvidovre Kommune og Beredskabsstyrelsen for at få etableret afledning af spildevand i området omkring hytten. Kontakten førte dog ikke til noget konkret resultat. Derfor gjorde spejderne det, som de er vant til at gøre, når de er på spejderlejr. De gravede en rende gennem diget, hvorved flere millioner liter vand blev ledt tilbage i åen. Efter afledningen af vandet, blev der placeret et plasticrør i renden, hvorefter røret blev afproppet og opgravningen atter blev dækket til.

Da det meget voldsomme skybrud i sommeren 2011 ramte hele landet, og ikke mindst hovedstadsområdet, var spejderne endnu bedre forberedt. I mellemtiden havde de lavet en vagtordning, hvor de på skift varslede hinanden ved skybrud eller oversvømmelser...

Publiceret 29 January 2015 08:00