Der er blevet gravet og boret i den helt store skala i området. Og risikoen for oversvømmelser er nu kraftigt reduceret.

Der er blevet gravet og boret i den helt store skala i området. Og risikoen for oversvømmelser er nu kraftigt reduceret.

Udsat spejderhytte sikres mod skybrud 2

Af
oas@hvidovreavis.dk

...Ydermere var det etableret en telefonkæde samt en elektronisk alarm i tilfælde af oversvømmelser.

- Alligevel var det et sørgeligt syn, som mødte os den stille og sommerlune morgen efter skybruddet, husker Keld Blom Nielsen:

- Alt flød bogstaveligt talt. Vandet var på mindre end 10 minutter steget fra nul til én meter. Hele hytten, som er på 150 kvadratmeter, var omdannet til et indvendigt bassin, hvor vandspejlet gik op til bordhøjde. Den traditionelt byggede træhytte var delvis ødelagt. I dagene efter det kraftige regnskyl blev væggene skåret op. Ligeledes blev isoleringen afmonteret, fordi alt var drivvådt. Lidt efter lidt blev hytten udtørret og derefter atter sat i stand.

- Vores første tanke drejede sig om, hvor vi skulle gøre af de børn, som havde planlagt at bruge hytten om mandagen, altså kun et par dage ude i fremtiden. Vi måtte jo have en hverdag op at køre igen. Men det lykkedes os at blive genhuset midlertidigt i et naturcenter, som tilhører Hvidovre Kommune. Først otte-ni måneder senere kunne vi atter tage hytten i brug, fortæller Keld Blom Nielsen...

De samlede skader i forbindelse med de to skybrud beløb sig til omkring to millioner kr. Til alt held havde spejderne dog ændret deres forsikringsforhold, så tabet ikke blev så stort.

<p class="mrub">Ny stor tunnel undervejs</p>

For øjeblikket er HOFOR ved at opføre en meget stor tunnel i den østlige del af kommunen. Den kommer i princippet til at fungere som en hovedtransportvej for vand. Om nogle år, når det omfattende projekt er afsluttet, vil den underjordiske ledning have en hidtil uset kapacitet. Samtidig vil den have et stort antal forgreninger, der spreder sig ind under de mange villaveje i kvarteret. Dermed bliver det muligt at dæmme op for selv meget voldsomme regnmængder. På strategiske steder vil der blive tilsluttet helt nye rør, som forbindes til vandmotorvejen. Andre steder vil eksisterende kloakrør blive omlagt på en mere hensigtsmæssig måde og derpå tilsluttes det store rør, så flaskehalse undgås.

Den første del af tunnelsystemet i Hvidovre, som løber parallelt med åen, måler to en halv diameter, og trykket er foreløbigt blevet lettet for 500 familier. En boremaskine vil i den nærmeste fremtid gå i gang med at bore et rør kun 20 meter fra spejdernes hytte.

- Ifølge de oprindelige planer var det i øvrigt meningen at røret skulle ligge otte meter under selve hytten, men den plan blev dog ændret, siger Keld Blom Nielsen...

<p class="mrub">Større tryghed</p>

Endnu tidligere i projekteringsfasen var det hensigten at etablere et 6.000 kvadratmeter stort sparebassin på akkurat det sted, hvor hytten ligger i dag. I så fald måtte hytten i sagens natur helt flyttes.

- Det budget, som i den meget tidlige fase var afsat til projektet, muliggjorde slet ikke en boret løsning. I stedet ville man etablere en gravet tunnel under selve Vigerslevparken. Den løsningsmodel blev dog ændret, og i stedet blev det besluttet at anlægge en egentlig tunnel.

Samtidig er der planer om at gøre Harestrup Å bredere samt etablere små søer i nærheden.

- Den nye underjordiske vandvej vil uden tvivl forhindre at spejderhytten udsættes for skader, som dem vi oplevede for fire-fem år siden, og det skaber naturligvis større tryghed for de børn og unge, som færdes på stedet, vurderer spejdernes formand...

HOFOR bekræfter, at den nye kloaktunnel vil reducere risikoen for oversvømmelser.

- Men selv om vi udbygger hele kloaksystemet i Hvidovre, så kan der også i fremtiden komme skybrud, som er så kraftige, at der kommer vand i folks kældre. Derfor er det vigtigt, at man også selv gør noget for at beskytte huset mod vand, siger Eva Artler, som er ingeniør og HOFOR’s projektleder på den nye kloaktunnel. Hun nævner at man for eksempel kan installere et højvandslukke eller sløjfe kælderafløb...

Publiceret 29 January 2015 08:00