Favrskov :

Grønt lys for nyt beredskab

Af
Dan Jensen

Favrskov Byråd traf på det netop afholdte byrådsmøde
principbeslutning om at indgå i et tværkommunalt beredskabssamarbejde med Randers, Nord- og Syddjurs Kommuner.
Det skal ske senest fra 1. januar 2016.
Der nedsættes en politisk styregruppe, og her deltager borgmester Nils Borring og byrådsmedlem Niels Kallehave fra Favrskov.
Sidste år indgik regeringen og KL en aftale om det fremtidige beredskab, som betyder at kommunerne skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder og derved reducere antallet af beredskabsenheder fra de nuværende 87 enheder til op til 20 enheder.

Publiceret 29 January 2015 06:30