Region :

Indsats gav mindst 5.000 job

Af
Dan Jensen

Der er kommet mindst 5.000 nye arbejdspladser ud af, at Region Midtjylland har fokuseret sin erhvervsindsats på syv områder.
Det viser en såkaldt effektvurdering, som Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen står bag.
Den ser på udviklingen i knap 5.000 private virksomheder, som i perioden 2007-2010 var i berøring med erhvervsudviklingsprojekter baseret på støtte fra EU’s strukturfonde.
Det skønnes, at prisen pr. skabt job ligger et sted mellem 50.000 kroner og 240.000 kroner alt efter indsatsområde.
Kun på områderne turisme og velfærdsinnovation har der ikke kunnet måles en samlet positiv effekt – hverken på beskæftigelse eller omsætning.

Publiceret 29 January 2015 06:30