Tårnfalken ”muser” på svirrende vinger på udkig efter bytte på jorden.

Tårnfalken ”muser” på svirrende vinger på udkig efter bytte på jorden.

Forår i falk-kassen

Foråret trænger sig på og falken flytter ind.

Af
Af Lars Rudfeld

Naturvejleder og aktiv i naturen omkring Køge

KLUMME: Den milde vinter har sat sine spor. Fuglene – især de større af slagsen - er i gang med at søge efter redesteder. Ringduerne, der i milde vintre næsten yngler året rundt, samler kviste til deres sjuskede rede i skarp konkurrence med skaderne.
Rågerne søger højlydt til kolonierne for at reparere på de reder, der ikke er blæst ned i vinterens løb. Nogle fugle vælger den nemme løsning: fuglekassen. Det gælder også tårnfalken.
Tårnfalken er en af vores mindste rovfugle med et vingefang på op til 75 cm. Du har måske set den i løbet af vinteren. Tårnfalken hænger ofte på spidse, svirrende vinger over rabatterne langs motorvejen. Rabatterne kan med deres vedvarende græs være refugier for smådyr og planter i et intensivt udnyttet landskab. De huser bl.a. mange mus - tårnfalkens foretrukne føde.
Hannen hos tårnfalken har fin murstensrød ryg og vinger med sorte nister. Hovedet er stålgråt ligesom den lange hale, der ender i et markant sort bånd. Fine farver, især hvis man ser den ovenfra, f.eks. fra et udsigtstårn. Hunnen og ungfuglene er mere afdæmpede i farverne med pletter og striber i den rødbrune fjerdragt. De lange ben, der ender i ”musedræberne” - de sylespidse kløer - er på bedste rovfugle-maner skriggule.
Tårnfalken er udbredt og igen lokalt almindelig, efter den helt op i 1970-erne var hårdt ramt af bl.a. skrappe sprøjtegifte som DDT, som heldigvis blev forbudt. Den seneste vurdering fra eksperterne er, at bestanden af tårnfalke desværre er på vej ned – miljøgifte igen?
Svigtende føde på stadigt større marker uden plads til fugls føde?
Her i området yngler de fleste tårnfalke i kasser, sat op i træer, på master eller bygninger, f.eks. på Køge Havn. I kasserne er de nogenlunde sikre mod andre fugle, der kunne tage ungerne. Nogle få yngler også i træer, f.eks. i gamle kragereder. For år tilbage fik den lokale bestand et boost, da Naturfredningsforeningen fik sat kasser op i mange el-master ude i landskabet. Men der er givet også ynglepar på flade tage og gesimser på høje bygninger. Ligesom Danmarks måske hidtil nok mest berømte tårnfalke, der for år tilbage agerede pausefisk i DR, efter et par havde slået sig ned på TV-byen – reality-tv fra falkefamilien.
Det mest sikre sted at se tårnfalke året rundt i Køge-området er Ølsemagle Revle og Køge Sydstrand. Begge steder er der ynglepar. Her nyder arten godt af græsarealernes mange mus, firben og insekter. Har du kikkert med, kan du være heldig at se tårnfalken fange en mus og æde den, siddende på en hegnspæl.
Bor du ud til åbent land eller nær høje bygninger, kan du hjælpe bestanden ved at sætte en kasse op.
Naturcenter Randers har en god opskrift på adressen www.naturcenter.randers.dk.

Tårnfalke-hannen flytter ind i sommerboligen.

Tårnfalke-hannen flytter ind i sommerboligen.

Publiceret 01 March 2015 17:15