Nyansættelser på Rybners

To lederstillinger er netop blevet besat på Rybners. Såvel den konstituerede HR-chef som den konstituerede rektor for Rybners Gymnasium fortsætter deres hverv.

På Rybners Gymnasium har Lars Andersen siden Karsten Rieders fratræden i november fungeret som konstitueret rektor. Da stillingen for nylig blev slået op, var Lars Andersen med i ansøgerfeltet, og nu kan han se frem til fortsat at stå i spidsen for de tre Rybners-gymnasier: STX og HHX i Grådybparken og HTX på Spangsbjerg Møllevej.

Da Lars Andersen forlod jobbet som HR-chef på Rybners, blev organisationsudviklingschef Gudrun Kirk Petersen konstitueret HR-chef samtidig med, at hun beholdt organisationsudviklingsarbejdet. Hendes ansvarsområde bliver fremover kvalitetssikring og -udvikling, tværgående pædagogisk udvikling samt personaleadministration og –udvikling gældende for hele Rybners. Efter jobsamtalerne var ansættelsesudvalget ikke i tvivl om, at Gudrun Kirk Petersen var den bedst egnede til at stå i spidsen for videreudviklingen af uddannelsesinstitutionens HR-aktiviteter.

Publiceret 01 March 2015 11:00