Fiskeri- og Søfartsmuseet er ikke bare populært hos Kulturstyrelsen, men også blandt børn og voksne.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er ikke bare populært hos Kulturstyrelsen, men også blandt børn og voksne.

Topkarakterer til Fiskeri- og Søfartsmuseet

Kulturstyrelsen har givet museet UG med kryds og bolle

Smilene på Fiskeri- og Søfartsmuseet er store i øjeblikket. Kulturstyrelsen har været på besøg og uddelt topkarakterer til museet som del af en kvalitetsvurdering af museet på Tarphagevej.

Kvalitetsvurderinger er et redskab i Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse, og topkarakteren til Fiskeri- og Søfartsmuseet fik fine ord med på vejen.

”Museet arbejder målrettet efter en overordnet strategi om trinvis udbygning af museets fysiske rammer og en kvalificering af museets forskning og formidling. En bevidst tænkning, der blev slået an fra museets etablering, så museet løbende er udbygget og udviklet, og der til stadighed arbejdes med en kvalitativ forbedring og udvikling af den samlede virksomhed. Arbejdet er understøttet af et bæredygtigt ressourcegrundlag – både hvad angår økonomi, personale og fysiske rammer – med væsentlig opbakning fra Esbjerg Kommune. Fiskeri- og Søfartsmuseet varetager de museale opgaver på et højt niveau, og museet har væsentlige og mangfoldige samarbejdsrelationer i ind- og udland - såvel på det kulturhistoriske som naturhistoriske område,” lyder det blandt andet i Kulturstyrelsens vurdering af Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Publiceret 01 March 2015 12:00