Randers :

18 millioner til nyt lyskryds bevilges

Af
Dan Jensen

I Randers Kommunes anlægsbudgettet 2015-2018 er der afsat 18 mio. kr. til ombygning af rundkørselen ved Udbyhøjvej til et signalreguleret kryds.
Beløbet er fordelt med 12 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016.
Nu er politikerne klar til at frigive pengene så projektet kan komme i gang.
Det er planen at der inden sommerferien gennemføres projektering, arealerhvervelser og udbud, således at anlægsarbejdet kan begynde efter sommerferien.
Der vil blive afholdt et borgermøde inden sommerferien i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget.
Projektet betyder, at der skal erhverves arealer fra tre lodsejere, og forvaltningen foreslår, at der afholdes åstedsforretning med henblik på, at arealerne eksproprieres.
Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget den kommende uge.

Publiceret 01 March 2015 07:30