Jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen. (Arkivfoto: JCJ).

Jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen. (Arkivfoto: JCJ).

Nu starter ombygningen af jernbaneoverskæringen

KØGE KYST: Det planlagte arbejde med at ombygge jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen starter nu.
Ombygningen, som er et led i anlæggelsen af den nye Ivar Huitfeldtsvej, finder sted to weekender i marts – og det betyder bl.a., at trafikken må omdirigeres og at der kan forekomme støjgener.
Den sydlige og nordlige del af den nye Ivar Huitfeldtsvej skal forbindes med en strækning, som går helt tæt langs jernbaneoverskæringen mellem Havnepladsen og Teaterbygningen.
Derfor er det nødvendigt at ombygge hele jernbaneoverskæringen og flytte den del af Køge Stations spor 5, der løber gennem overskæringen.
- Ombygningen af overskæringen er med til at skabe plads til den nye vej, som er en forudsætning for hele byggeriet i Stationsområdet. Af hensyn til trafiksikkerheden skal overskæringen samtidig have bomme ved begge kørebaner på hver side af sporene. Arbejdet vil primært foregå om natten, så trafikken forstyrres mindst muligt – men det kan desværre medføre støjgener for områdets naboer. Vi håber på forståelse og sørger for, at arbejdet bliver udført mest effektivt og over kortest mulig tid, siger projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst.
Arbejdet finder sted i løbet af to weekender i marts – fra fredag den 13. marts kl. 22.00 til mandag den 16. marts kl. 05.00 og igen fra fredag den 20 marts kl. 22.00 til mandag den 23. marts kl. 05.00. I de nævnte tidsrum vil der være spærret for al trafik på tværs af banen.
Mens jernbaneoverskæringen er spærret, kan fodgængere og cyklister benytte perrontunnellen på Køge Station eller Den Hvide Bro ved Køge Å.
For bilister er de nærmeste steder, hvor jernbanen kan krydses, Søndre Viaduktvej syd for bymidten og Københavnsvej mod nord. Der vil også være ændringer i togdriften, hvorfor det kan være en god idé at tjekke Rejseplanen.dk for de helt aktuelle togtider.
Ombygningen har tidligere været planlagt til gennemførelse i november 2014, men blev udskudt af Banedanmark.
pm

Plan for arbejdet ved jernbaneoverskæringen. (Ill.: Køge kommune).

Plan for arbejdet ved jernbaneoverskæringen. (Ill.: Køge kommune).

Bemærk, at

overkørslen over jernbanen vil være spærret pga. ombygning i følgende tidsrum:

Fredag 13/3 kl. 22.00 til mandag 16/3 kl. 5.00.
Fredag 20/3 kl. 22.00 til mandag 23/3 kl. 5.00.

Trafikanter henvises til Søndre Viaduktvej eller Københavnsvej, når jernbanen skal passeres.

Fodgængere og cyklister henvises til perrontunnelen ved Køge Station eller Strandvejen ved Hotel Niels Juel via Den Hvide Bro.

Publiceret 03 March 2015 10:00