Uffe Christiansen

Uffe Christiansen

75 ÅR

Jørn Uffe Christiansen, fhv. direktør, tidligere Hvidovre, nu Fredensborg, fylder 75 år på torsdag den 19. marts.

Jørn Uffe Christiansen blev som 17-årig uddannet som radartekniker i Flyvevåbnet. Efter en torsdagsaudiens hos forsvarsminister Poul Hansen fik han tilladelse til at forlade Flyvevåbnet før tid for at kunne begynde på Statens Studenterkursus i 1960. Han blev student i 1962, og Akademiingeniør i 1966. Senere fulgte ansættelse i Univac, et år som gymnasielærer på Nykøbing Falster Katedralskole, 4 år som hardware udviklingsingeniør hos Christian Rovsing A/S, dernæst en periode på 12 år som ingeniør i Rigshospitalets medikotekniske afdeling, hvor et af hovedprojekterne var udvikling af et edb-system til Rigshospitalets Mikrolaboratorium. Systemet baseret på minidatamaten HP 1000, kom i drift i 1979. På basis af programmel og erfaring fra dette system grundlagde han i 1984 enmandsvirksomheden Dansk Datalab ApS med edb-systemet Labka.

Labka blev solgt til Århus Amtssygehus i 1984, og frem til 1995 til yderligere 28 sygehuse i Danmark samt 2 i Sverige. På daværende tidspunkt havde virksomheden fået 12 ansatte, Labka var løbende af staben af kreative, dedikerede medarbejdere blevet videreudviklet. Det kumulerede svarsystem, som årligt eliminerede op mod en million dataoverførselsfejl på de danske sygehuse, blev idriftsat i 1988, og udvikling af Labka Sygehus-Pakken (LSP), som gav adgang til laboratoriesystemet fra sygehusets kliniske afdelinger, var ligeledes påbegyndt.

Dansk Datalab ApS blev i 1995 solgt til Datacentralen A/S, som kort tid efter blev solgt til CSC. JUC fortsatte som direktør frem til 2002, hvor han fratrådte og startede enmandsvirksomheden JUC Consulting. Antallet af Labka-installationer var da vokset til at understøtte 50 sygehuse. I 2006 varetog Labka en produktion på 50 millioner patient analysesvar pr. år og Labka Sygehus Pakken havde 40.000 brugere på sygehusene.

De sidste Labka-systemer, baseret på HP1000, blev nedlagt ved udgangen af 2011. JUC understøttede frem til nedtagningen Labka maskinel og operativsystemer. Fra 2012 gik JUC på pension.

I 2014 blev JUC nomineret til Hvidovres Kommunes miljøpris. Fritiden bruges på idéhistorie og børnebørn.

Publiceret 17 March 2015 08:00