Risikoen for at få tagsten i hovedet er så stor, at kommunen har valgt at afspærre en del af gården.

Risikoen for at få tagsten i hovedet er så stor, at kommunen har valgt at afspærre en del af gården.

Enorm millioninvestering nødvendig!

Tagsten falder ned, det regner ind og vinduerne risikerer at falde ud, hvis man åbner dem!

Taget på Strandmarkens Fritidscenter er utæt og der trænger vand ind flere steder.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Flere lokaler i en enkelt tagetage har været lukket gennem længere tid på grund af råd og skimmel.

På den ene af bygningerne falder der tagsten ned, når det blæser en lille smule. Det udgør naturligvis en sikkerhedsrisiko og der er derfor midlertidigt opsat en gangtunnel for at undgå at uskyldige bliver ramt at nedfaldne tagsten.

Vinduerne i tre af bygningerne er i så dårlig stand, at der ingen restlevetid er. Vinduerne kan knapt lukkes efter åbning og flere er blevet permanent lukket på grund af fare for, at glasset falder ud og ned i gården.

<p class="mrub">Mange millioner i spil</p>

Hvis der skal gennemføres en gennemgribende renovering af alle tage og skiftes vinduer i tre af bygningerne samt etableres et nødvendigt og nyt mekanisk ventilationssystem kommer det til at koste i nærheden af 50 mio. kr.

Lidt billigere bliver det, hvis man undlader at skifte vinduerne - så havner udgiften på 46,7 mio. kr.

Den “billigste” løsning der er i spil er en fuld gennemgribende renovering af tagene over blot to af bygningerne, samt en helt nødvendig renovering af nogle af lokalerne.

Det betyder, at tagetagene i de tre øvrige bygninger ikke kan benyttes, samt at vinduerne skal udskiftes snarest muligt i disse bygninger. Denne billige løsning vil koste 13,4 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget drøftede problemerne i begyndelsen af denne måned. Udvalget valgte dog at udsætte sagen til senere “politisk drøftelse”.

Såfremt det besluttes intet at gøre, står kommunen med 830 kvm, som ikke bør benyttes nu eller inden for de næste par år. Yderligere vil 128 kvm med tiden blive ubrugelige på grund af tiltagende vandindtrængen og skimmel og råd samt frostsprængninger i konstruktionerne. Og på grund af nedfald af tagsten skal der fortsat være en sikkerhedstunnel for adgang til bygningerne.

Hvis man forestiller sig nedrivning og nybyggeri af et tilsvarende 7.000 kvm areal vurderes det at komme til at koste omkring 140 mio. kr.

Publiceret 17 March 2015 08:00