Ifølge Birthe Friis Mortensen, rektor på UC Syddanmark, er pædagoguddannelsen én af de mest populære uddannelser. Foto: Niels Rosenvold

Ifølge Birthe Friis Mortensen, rektor på UC Syddanmark, er pædagoguddannelsen én af de mest populære uddannelser. Foto: Niels Rosenvold

Færre unge har søgt ind på pædagoguddannelsen i Kolding

Pædagoguddannelsen i Kolding har fået 18 procent færre kvote 2-ansøgninger sammenlignet med sidste år.

Af
Natalie Stratigos

Den 15. marts var sidste mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2.

De foreløbige tal tyder på, at færre har søgt ind på pædagoguddannelsen på UC Syddanmark i Kolding.
Siden sidste år er antallet af 1. prioritetsansøgninger faldet med 18 procent, eller hvad der svarer til 33 ansøgninger. I alt har 150 søgt om optagelse på uddannelsen i år via kvote 2.

Birthe Friis Mortensen, rektor på UC Syddanmark, er ikke overrasket over tallene.

“Det kan være rigtig svært at sige noget sikkert om, hvad faldet skyldes. Jeg tror, det måske hænger sammen med, at vi gennem en årrække har haft et kæmpe ansøgertal i Kolding. Det har betydet, at vi har skullet afvise rigtig mange, så det kan være, at det har påvirket de studerende til at tænke, at det er uforholdsmæssigt svært at komme ind i Kolding. Det er den eneste plausible årsag, jeg kan forestille mig,” siger hun.

Modsat Kolding er der i både Esbjerg og Aabenraa sket en mindre stigning i antallet af kvote 2 ansøgninger til pædagoguddannelsen. I Aabenraa er stigningen 6,6 procent, mens den i Esbjerg er 1,1 procent.

“Det kan jo hænge sammen med, at mange er blevet afvist i Kolding, og så kunne de have en opfattelse af, at det er lettere at komme ind i Aabenraa eller Esbjerg”.

Et praj om kvote 1

Studerende kan stadig nå at søge ind på pædagoguddannelsen i Kolding, for der er først frist via kvote 1 den 5. juli klokken 12.

“Indimellem giver antallet af kvote 2 ansøgninger os et lille praj om, hvordan det ser ud i kvote 1. Så man kunne godt forestille sig, at ansøgertallet i kvote 1 også vil falde lidt,” forklarer Birthe Friis Mortensen.


Kvote 1 og 2

Via kvote 1 bliver de studerende optaget på baggrund af en adgangsgivende gymnasial eksamen.


Man optages typisk via kvote 2, hvis man ikke lever op til kravene i kvote 1. I kvote 2 vurderes de studerende på kvalifikationer.

Publiceret 17 March 2015 12:00