Efter flytningen kommer Gigthospitalet til at råde over 5.900 kvadratmeter i ledige lokaler på Sønderborg Sygehus. (Arkivfoto)

Efter flytningen kommer Gigthospitalet til at råde over 5.900 kvadratmeter i ledige lokaler på Sønderborg Sygehus. (Arkivfoto)

Gigthospitalet flytter til Sønderborg i 2017

Kong Christian X"s Gigthospital flytter fra Gråsten til sygehuset i Sønderborg i 2017, lyder det fra Region Syddanmark

Siden 2012 har Region Syddanmark og Gigtforeningen drøftet muligheden for at flytte Gigthospitalet fra Gråsten til sygehuset i Sønderborg, i lokaler som bliver ledige der. Disse drøftelser har nu båret frugt. Der er udarbejdet forslag til en aftale om Gigthospitalets flytning og driftsøkonomi i en 10-årig periode. Aftaleforslaget skal behandles politisk i regionens sundhedsudvalg den 24. marts og i regionsrådet i april.
Aftalen sikrer, at Gigthospitalet fortsætter som et selvstændigt hospital ejet af Gigtforeningen. Visionen er at skabe et stærkere hospital med fokus på en bedre og mere sammenhængende behandling af mennesker med gigt og at udbygge hospitalets stærke forskningsmiljø, som i dag er blandt de bedste inden for reumatologisk forskning i Danmark.
Ifølge forslaget løber aftalen i 10 år fra Gigthospitalet flytter til Sønderborg i sommeren 2017. Gigthospitalet køber sig ind i den nordvestlige del af sygehuset og får 5.900 kvadratmeter til rådighed. Som tidligere meldt ud bliver antallet af senge på Gigthospitalet reduceret fra 45 til 28, og det er tanken at lave fælles løsninger med det øvrige sygehus om for eksempel mad med mere. Det årlige budget for Gigthospitalet i Sønderborg bliver på 53,5 mio. kr.

Afskedigelser

"Gigtforeningen har boet i Gråsten siden 1950'erne. Bygningerne bærer en ånd, som Gigtforeningen altid har været stolt af og vil gøre alt for at bevare, men vi må konstatere, at bygningerne ikke er egnet til moderne patientbehandling," siger Lene Witte, direktør for Gigtforeningen og fortsætter:
"Som vi tidligere har meldt ud, vil aftalen også betyde, at ikke alle medarbejdere kan flytte med. Det er vi kede af. Vi kender ikke antallet endnu, men vi tager hånd om det og vil forsøge at sikre, at så mange som muligt kan følge med deres job via en virksomhedsoverdragelsesaftale. I andre tilfælde vil der være tale om naturlig afgang eller nedlæggelse af stillinger,” siger Lene Witte.
Først senere i forløbet har Gigtforeningen overblik over, hvor mange af Gigthospitalets medarbejdere hospitalet kan tilbyde at følge deres opgaver, og hvem man må tage afsked med.
Byggeprojektet går nu i gang. Det er planen, at Gigthospitalet kan flytte ind i de nye lokaler medio/ultimo 2017.
Gigthospitalets medarbejdere er her i eftermiddag (tirsdag, red.) blevet orienteret om planerne.

Publiceret 17 March 2015 15:00