Ingen folkeskoler i Kolding har benyttet sig af muligheden for at inddrage medlemmer i skolebestyrelsen, der ikke har tilknytning til skolen. Foto: Mostphotos

Ingen folkeskoler i Kolding har benyttet sig af muligheden for at inddrage medlemmer i skolebestyrelsen, der ikke har tilknytning til skolen. Foto: Mostphotos

Skolebestyrelser fravælger eksterne medlemmer

Skolerne har ikke brugt reformens mulighed for at inddrage erhvervslivet i skolebestyrelserne

Af
Natalie Stratigos

Siden skoleåret startede med den nye folkeskolereform, har det været muligt for skolebestyrelserne at invitere op til to eksterne repræsentanter fra forenings- eller erhvervslivet med i bestyrelsen. Men den mulighed har ingen skoler i kommunen i øjeblikket benyttet sig af.

“Vi har diskuteret det, men vurderede, at vi ikke havde behov for det. Vi har følt os godt dækket ind af forældrerepræsentanterne, og så synes vi ikke, der var nogen, der var oplagte at invitere ind i bestyrelsen,” siger Mette Jensen, bestyrelsesformand på Bakkeskolen.

Hos Sdr. Bjert Skole drøftede man også muligheden, men også her har man indtil videre valgt det fra.

“Jeg tror, vi har brug for at tænke os rigtig grundigt om. Vi risikerer at invitere bestemte interesser ind, der har nogle hensigter med skolen, som de ikke nødvendigvis siger højt. Vi skal være åbne over for muligheden, men også bevidste om konsekvensen. Når man er forældrevalgt, varetager man børnenes interesser. Vi sidder her ikke for at drive virksomhed, så jeg synes, man skal være varsom. Omvendt kan jeg godt lide ideen om at åbne skolen mod omverdenen og måske skabe et større panel af forskellige erhvervsrepræsentanter, som vi kan rådføre os med,” siger bestyrelsesformand Anders Kresten Kousgaard.

Morten Kirk, skolechef i Kolding Kommune, vurderer, at der også kan være andre årsager til, at der ikke sidder repræsentanter fra erhvervslivet i skolebestyrelserne.

“De meldinger, jeg har fået, går på, at forældrerepræsentanterne også anser sig som repræsentanter for erhvervslivet qua deres job. Og så tror jeg også, at der har været begrænset interesse fra erhvervslivets side. Hvis man ikke har børn på skolen, tror jeg ikke man oplever, at man som virksomhed kan gøre en forskel,” siger han.

På Bramdrup Skole er det dog kun et spørgsmål om tid, før bestyrelsen får en ekstern repræsentant ind i bestyrelsen. Det fortæller bestyrelsesformand Henrik Knudsgaard.

“Årsagen til, at vi først handler nu er, at vi har fået en ny bestyrelse, som skulle have mulighed for at diskutere det. Det har vi gjort nu, og vi er blevet enige om, at vi gerne vil have nogle eksterne til at komme med indspark til os og hjælpe os med, hvad vi kan gøre bedre, så vi ikke bliver for lukkede om os selv,” siger han.

Bramdrup Skole har allerede en konkret person fra erhvervslivet i tankerne. Hvem det er, vil bestyrelsesformanden dog ikke afsløre endnu, men han fortæller, at man regner med at have en ekstern repræsentant i skolebestyrelsen fra næste skoleår.

“Det undrer mig faktisk meget, at der ikke er flere skoler, der har brugt muligheden. Jeg synes, vi skal være lydhøre, men mange skoler har måske ikke fået øjnene op for det endnu. Men det er forhåbentlig kun et spørgsmål om tid,” slutter Henrik Knudsgaard.

null

Publiceret 17 March 2015 08:00