Asgård skole i Køge. (Arkivfoto: JCJ).

Asgård skole i Køge. (Arkivfoto: JCJ).

Ny skolereform:

Kommuner inspirerer hinanden til bevægelse

Dansk Skoleidræt afholder i den kommende tid en række netværksmøder for medarbejdere i kommunale forvaltninger. Idéen er, at alle de gode eksempler på vellykket bevægelse skal ud over rampen.
Et af disse møder afholdes onsdag den 18. marts på Asgård skole i Køge.
På mødet samles 30 medarbejdere fra forskellige kommunale forvaltninger fra kommunerne i Region Sjælland. Mødet er det tredje ud af i alt fire møder forskellige steder i Danmark. Idéen er, at alle de gode eksempler på vellykket bevægelse skal ud over rampen.
Netværksmøderne skal således bidrage til at implementere skolereformens krav om øget bevægelse og fysisk aktivitet, så de rette fagpersoner ude i kommunerne er godt klædt på til det videre arbejde med opgaven, og et eller andet sted at skolereformens ord i sidste ende kan omsættes til god og let anvendelig praksis ude på skolerne.
En lang række gode input til det daglige arbejde med bevægelse for børn og unge. Det skulle meget gerne være udbyttet for mere end 130 kommunale embedsfolk og konsulenter, som på tværs af fagområder og forvaltninger har tilmeldt sig netværksmøderne Bevægelse på Tværs fra Dansk Skoleidræt.
- Vi sætter særligt fokus på feltet mellem sundhed, skole og foreningsliv ved at skabe rum for, at medarbejdere inden for hver af disse områder ude i kommunerne kan møde hinanden. Det gælder både på tværs af fagområder og på tværs af geografi. På den måde skal alle de gode eksempler på succesrige bevægelsesprojekter komme frem i lyset, så kommunerne i virkeligheden underviser hinanden og lærer af hinanden, siger Niels Grinderslev, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.
De kommunale repræsentanter vil på netværksmøderne få mulighed for at dele deres viden og erfaringer om, hvordan man kan understøtte skolernes arbejde med implementeringen af de 45 minutters daglige bevægelse, hvordan man bedst muligt integrerer bevægelse i undervisningen, og ikke mindst hvordan skolerne bruger de nye muligheder, skolereformen giver i relation til samarbejdet med eksempelvis lokale foreninger i regi af den åbne skole.
En del af skolereformen Netværksmøderne er en del af det store skoleprojekt Ny Skole i Bevægelse, som Dansk Skoleidræt arrangerer med støtte fra Nordea-fonden. Et projekt som skal bidrage til at implementere skolereformens krav om øget bevægelse og fysisk aktivitet.
- Endnu flere elever skal opleve glæden og begejstringen ved bevægelse. Men det kræver, at de rette fagpersoner er godt klædt på. Med Ny Skole i Bevægelse vil vi styrke og inspirere lærere, skoleledere og kommuner i arbejdet med implementeringen af 45 minutters daglig og glad bevægelse i skolen og være med til at sikre, at skolereformens ord kan omsættes til god og let anvendelig praksis ude på skolerne, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Udover Køge finder netværksmøderne sted i Nordborg, København og Randers.
pm

En aktiv skole med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden

Projektet Ny Skole i Bevægelse skal bidrage til at implementere skolereformens krav om øget bevægelse og fysisk aktivitet. Fra 2015-2017 skal der skabes 150.000 timers elevaktivitet.

Ny Skole i Bevægelse indeholder en række aktiviteter og events for eleverne samt vidensdeling og erfaringsudveksling for lærere og andre skolefolk.

Under sidstnævnte kategori hører de fire Bevægelse på Tværs netværksmøder, som Dansk Skoleidræt arrangerer fra den 11.-25. marts.

Nordea-fonden støtter projektet Ny Skole i Bevægelse fra Dansk Skoleidræt med 10 mio. kr. over de næste tre år.

Yderligere informationer om netværksmøderne: www.bevægelsepåtværs.dk.

Publiceret 17 March 2015 13:45