Frivillige skal hjælpe syge borgere

Kolding Kommune har fået 1,4 millioner kroner til at uddanne frivillige borgere til navigatorer for andre borgere med langvarig sygdom.

Mange syge borgere oplever, at det er belastende at være i kontakt med mange forskellige instanser. Med navigatorprojektet udvides kommunens tilbud til også at dække borgernes behov for støtte, som går på tværs af sygdoms- og behandlingsforløb, og som ofte omfatter personlig og praktisk støtte. Projektet skal også hjælpe borgerne til at skabe overblik over deres forløb og give dem redskaber til selv at tage hånd om deres langvarige sygdom.

Rollen som navigatorer skal udfyldes af frivillige, som både bliver rekrutteret ud fra deres personlige og faglige egenskaber. De frivillige kan blandt andet være tidligere patienter, pårørende og studerende på sundhedsfaglige uddannelser, som har en basal viden om langvarig sygdom.

Pengene udbetales over en treårig periode og kommer fra Sundhedsstyrelsens Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet.

Publiceret 21 March 2015 10:00