Fotos: Beredskabsstyrelsen

Fotos: Beredskabsstyrelsen

Beredskabet er i starthullerne

Specialuddannet mandskab fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev har i weekenden deltaget i en katastrofeøvelse i Tinglev

Kæmpe jordskælv igangsætter en tsunami, der skyller 10 meter høje bølger ind over kysterne. Bølgerne ødelægger veje og energiforsyning 30 kilometer inde på land, hvor mange mennesker fanges under murbrokkerne af kollapsede bygninger.
Sådan var scenariet i en katastrofeøvelse, som mandskab fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland i weekenden deltog i hos styrelsens tekniske skole i Tinglev. Mandskabet indgår i styrelsens FN-certificerede USAR-hold (Urban Search and Rescue), der kan indsættes ved større, komplekse eftersøgnings- og redningsopgaver i ind- og udland.
USAR-holdets materiel og kompetencer indgår i den daglige opgaveløsning i redningsberedskabet. Det gælder typisk ved assistancer til kommuner, politi eller øvrige myndigheder i forbindelse med afstivninger af bygninger, der er i fare for at styrte sammen efter brande, påkørsler fra køretøjer, storme eller kraftigt snefald. Samt ved alle former for eftersøgning og redning af tilskadekomne i forbindelse med sammenstyrtninger.
Katastrofeøvelsen i Tinglev skete som forberedelse til, at Beredskabsstyrelsens USAR-hold i uge 40 i år skal recertificeres af FN som heavy USAR-team, hvilket er FN's højeste standard for eftersøgnings- og redningshold. På verdensplan er 28 USAR-hold certificeret af FN i samme kategori.
FN-certificeringen indebærer, at Beredskabsstyrelsens USAR-hold lever op til den internationale standard for løsning af større, komplekse eftersøgnings- og redningsopgaver, herunder også i relation til stabsarbejde og koordination med de ansvarlige myndigheder i det ulykkesramte land. Dette indebærer også, at procedurer og retningslinjer er kendte, hvis det skulle blive relevant at anmode om international katastrofebistand til Danmark.
Beredskabsstyrelsens USAR-hold består af i alt af 78 specialuddannede frivillige og fastansatte (inklusiv mandskabet fra Haderslev, red.) samt otte redningshunde, der med kort varsel kan rykke ud for at finde og redde mennesker efter eksempelvis sammenstyrtninger, eksplosioner eller jordskælv. Eksperter fra Østrig, Polen, England og Tyskland deltog som evaluatorer til øvelsen.

Publiceret 30 March 2015 13:00