- Et af målene med Folkeskolereformen er, at eleverne skal have et fagligt løft. Derfor er vi gået med i Projekt Naturligvis, siger Helle Poulsen (V).

- Et af målene med Folkeskolereformen er, at eleverne skal have et fagligt løft. Derfor er vi gået med i Projekt Naturligvis, siger Helle Poulsen (V).

Dygtige skoleelever i Køge

Køge-elever får særlig træning i at læse fagtekster. Nu er karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne steget. Naturfag er næste satsning.
Eleverne på folkeskolerne i Køge Kommune er blevet dygtigere. Det viser kommunens årlige kvalitetsrapport, som Byrådet netop har godkendt.
Ved den seneste afgangsprøve fik Køge Kommunes 9. klasser et karaktergennemsnit på 6,7, og dermed er de havnet lige præcis på landsgennemsnittet. Køge-eleverne har ellers ligget lidt under landsgennemsnittet i en del år, men det billede er vendt nu. 

Lærer at læse fagtekster

Køges skoler har siden 2010 satset massivt på faglig læsning, og det kan være en af forklaringerne på, at eleverne nu klarer sig bedre til eksamen end før, fortæller skoleudvalgsformand Helle Poulsen:
- Hvis du er dygtig til at læse, smitter det af på de andre fag. Men læsning er også andet end Karen Blixen. Vores skoler gør en særlig indsats for at lære eleverne at afkode faglige tekster, så de bedre kan forstå, hvad der står i biologibogen eller matematikopgaven. Jeg tror, det er denne indsats, der skinner igennem nu, når vi ser på eksamenskaraktererne, siger hun.
På Køges skoler bliver eleverne helt fra de små klasser præsenteret for fagtekster. Eleverne lærer desuden at tale og skrive ”fagsprog” i stedet for ”hverdagsdansk”, så de selv kan beskrive et begreb på en systematisk måde.
Lærerne har også været på skolebænken for at blive bedre til at inddrage faglig læsning i undervisningen. Blandt andet har ca. 235 Køge-lærere været på kursus den særlige sprog- og genrepædagogik i skoleåret 2012/13.
Det er ikke kun læsning, der satses på i Køge.
Køge er sammen med Faxe og Stevns Kommuner netop gået i gang med projektet Naturligvis, som i de kommende fire år skal styrke undervisningen i natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi.
Projektet har fået støtte af  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- Et af målene med Folkeskolereformen er, at eleverne skal have et fagligt løft. Derfor er vi gået med i Projekt Naturligvis. Men når det er sagt, så kan en god skole ikke kun måles på karaktererne ved afgangsprøven. Gode skoler handler også om, at både børn og voksne skal trives – og om, at skolerne skal blive endnu bedre til at inddrage lokalsamfundene i undervisningen, siger Helle Poulsen.

Så godt klarer Køge-eleverne sig

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver:

2011/12 • Køge Kommune: 6,2 • Hele landet: 6,5

2012/13 • Køge Kommune: 6,4 • Hele landet: 6,7

2013/14 • Køge Kommune: 6,7 • Hele landet: 6,7

Ét af de nye nationale mål er, at alle elever skal opnå mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. Målet er knyttet til karakterkravet for optagelse på ungdomsuddannelserne. Her ligger Køge Kommune i 2014 en del over landsgennemsnittet

Andelen af unge i Køge Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de er gået ud af 9. klasse ligger over landsgennemsnittet.

Publiceret 30 March 2015 10:00