Hvidovre Gymnasium & HF’s elever er i høj grad med til at præge fremgangen på den lokale uddannelsesinstitution.

Hvidovre Gymnasium & HF’s elever er i høj grad med til at præge fremgangen på den lokale uddannelsesinstitution.

Fremgang på flere fronter

Hvidovre Gymnasium & HF kan dette forår glæde sig over flere primæransøgere og et højere karaktergennemsnit ved afgangselevernes store opgaver SSO og SRP

Hvidovre Gymnasium & HF har over de seneste år arbejdet ihærdigt for at vise omverdenen, at de er en skole, der både kan og vil en masse, når det kommer til at hjælpe eleverne til at få det optimale udbytte af deres år på gymnasiet.

Kigger man på størrelsen af dette års felt af ansøgere til Hvidovre Gymnasium & HF, så tyder noget på, at budskabet er ved at trænger igennem til de unge mennesker. I forbindelse med elevoptaget dette forår, har der nemlig været en fremgang på 40 % i antallet af ansøgere på STX med Hvidovre Gymnasium & HF som førsteprioritet. På HF er der ligeledes fremgang - her på mere end 20 % i forhold til 2014.

Det er tal, som rektor Kirsten Jensen mildest talt er godt tilfreds med.

- Det skaber en optimistisk stemning på gymnasiet og naturligvis også en lyst til at arbejde videre med de mange spændende opgaver, som er en del af vores hverdag som uddannelsesinstitution, siger Kirsten Jensen.

Skal hun pege på, hvad der har skabt fremgangen, så mener hun især, at det er gymnasiets fokus på at få fortalt om alle de spændende aktiviteter, der foregår i undervisningen og på skolen generelt.

I 2012 skiftede uddannelsesinstitutionen navn fra Avedøre til Hvidovre Gymnasium & HF. Baggrunden for navneskiftet var et ønske om at indikere, at Hvidovre Gymnasium & HF er et tilbud til alle kommunens unge. Som en del af navneskiftet fik gymnasiet også nyt logo og en helt ny hjemmeside.

Rektor Kirsten Jensen mener, at det er svært at dokumentere, hvilken betydning navneskiftet specifikt har haft. - Men vi kan dog konstatere, at vi får et stigende antal ansøgere fra Hvidovre.

Det er dog ikke kun søgetallene, der lokker smil frem hos rektor, uddannelsesledere og lærere. Da afgangseleverne på STX og HF i februar måned fik deres karakterer for de store opgaver SSO og SRP, var der ligeledes grund til at juble.

Over de seneste seks år er HF’ernes samlede karaktergennemsnit for den Større Skriftlige Opgave steget hvert år. Således er karaktergennemsnittet for de tre klasser nu på 6,25 - og i en af klasserne er det helt oppe på 7,22. Hos STX’erne er karaktergennemsnittet ligeledes steget hvert år.

Hvidovre Gymnasium & HF’s rektor Kirsten Jensen peger på gymnasiets dansklærere samt de faglige vejledere som hovedårsagen til den positive udvikling: - Der er ingen tvivl om, at det er resultatet af en målrettet og fælles indsats blandt vores dansklærere om at gøre vores elever til bedre skrivere. Det er jo faktisk lidt af et håndværk at skrive en stor opgave.

Kirsten Jensen glæder sig til at fortsætte den positive udvikling sammen med de nye elever, som starter i august 2015: - Vi ser frem til at gøre det endnu bedre næste år.

Publiceret 30 March 2015 07:00