- Hvem har givet grønt lys til at bruge så mange penge på et konsulentfirma, spørger en vred og forundret Steen Ørskov (C)...

- Hvem har givet grønt lys til at bruge så mange penge på et konsulentfirma, spørger en vred og forundret Steen Ørskov (C)...

Man tager penge fra skolernes budget - for at spare på budgettet!

Konsulentfirma skal have en halv mio. kr. for at finde ud af, hvordan man bedst sparer 4.5 mio. kr.

Da budgettet for 2015 samt for de efterfølgende “overslagsår” i efteråret blev vedtaget, benyttede Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne deres flertal i kommunalbestyrelsen til at beslutte en besparelse på skoleledelsen fra den 1. august 2016 med i gennemsnit en leder pr. skole - en spareøvelse, der skal indbringe 4,5 mio. kr.

Det har siden vist sig at være en særdeles upopulær besparelse og de øvrige partier i kommunalbestyrelsen benytter enhver lejlighed til at gøre opmærksom på dette.

På sidste uges møde stillede Sara Gry Benzon (SF) i spørgetiden kritiske spørgsmål til beslutningen om at spare på skoleledelsen i Hvidovre. Det gav efterfølgende de forventede reaktioner fra kommunalbestyrelsens medlemmer - men der er ikke mulighed og tradition for en decideret debat i spørgetiden.

Men sagen dukkede op igen - som en trold fra en æske.

Det gjorde den, da kommunalbestyrelsen lidt senere skulle tage stilling til kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014. Her var det tydeligt, at oppositionen ikke mente, at man ukritisk kunne klappe i hænderne og glæde sig over den i øvrigt generelt ganske positive rapport. Pointen var, at flertallet - ved at fastholde den besluttede besparelse på skolelederområdet - har lagt en bombe under Hvidovres skolevæsen.

Det gav en livlig, lang og skarp debat.

<p class="mrub">Hvem gav grønt lys?</p>

Men den debat havde utvivlsomt taget en helt anden drejning, hvis kommunalbestyrelsen havde haft kendskab til det, som en vredladen Steen Ørskov (C) i dag kan fortælle til Hvidovre Avis:

- På kommunalbestyrelsens møde tilbage i februar stillede jeg - og flere andre - også spørgsmål vedrørende besparelsen på lederstillingerne i skolevæsenet.

Min del af spørgsmålene gik blandt andet på beslutningen om at inddrage et konsulentfirma til opgaven med at finde ud af, hvordan besparelsen, som er truffet af Socialdemokraterne og

Dansk Folkeparti, bedst kan føres ud i livet.

Der blev på mødet også spurgt til prisen på sådan en undersøgelse.

Nu har forvaltningen svaret os politikere. Og jeg kan konstatere, at konsulentfirmaet er sat til at facilitere en proces, hvorved man sammen med skolelederne skal finde ud af, hvordan opgaverne og skolelederrollen fremover kan løses.

Det koster en halv million kroner. Og det er penge, som er taget fra de midler, som tidligere er afsat til kvalitetsløftet med henblik på kompetenceudvikling og uddannelse af spydspidser, idet dette er udsat!

Det vil altså sige, at man tager de 0,5 mio. kr. fra en bevilling til at styrke skolevæsenet - og bruger dem til at forringe det...

- Jeg har ikke umiddelbart erindring om, at vi politikere har givet grønt lys til, at disse penge kan eller skal bruges til aflønning af konsulenter på en opgave, som mange af os er stærkt imod, fortsætter en forundret og rasende Steen Ørskov:

- Jeg har på den baggrund rejst spørgsmålet til borgmesterkontoret og bedt om en nærmere forklaring på sammenhængen - herunder hvem der har truffet dén beslutning og hvornår.

Der er stor forskel på at give penge til en styrkelse af lærere som “spydspidser” - og så på at bruge den halve million på at undergrave ledelsen på vore skoler...oas

Publiceret 30 March 2015 07:00