Man går i gang ved Hvidovrevejskrydset med at sætte sekantpælevægge til den kommende tunnel.

Man går i gang ved Hvidovrevejskrydset med at sætte sekantpælevægge til den kommende tunnel.

Særligt støjende arbejde i vente

Særligt støjende arbejde er i vente for beboerne i området omkring den nye bane langs Allingvej. Banedanmark kalder det “særligt støjende” aktiviteter i området, fordi der skal udføres sekant- og spunsarbejde

I slutningen af marts vil der blive færdigetableret et støjhegn langs Allingvej. Dermed kan Banedanmarks entreprenør gå i gang med at etablere sekantpælevægge til den kommende Hvidovretunnel.

Af
key

- Vi vil starte arbejdet ved Hvidovervejskrydset og langsomt bevæge os fremad i retning mod gangbroen ved Ulstrupvej, fortæller Banedanmark.

Sekantpælevægge er velegnede som vægge til konstruktioner, når der arbejdes i et byområde, hvor pladsen er begrænset.

- Arbejdet udføres ved hjælp af en entreprenørmaskine påmonteret et stort bor, der foretager en række boringer i forlængelse af hinanden, som fyldes op med beton. Når betonen er hærdet, er sekantvæggen færdig, forklarer Banedanmark.

Efter etableringen af sekantvæggen vil Banedanmark gå i gang etableringen af en 200 meter lang spunsvæg mellem tunnelmundingen ved Ulstrupvej og frem til den eksisterende spunsvæg ved Avedøre Havnevej.

- Spunsvæggen skal fungere som væg for det kommende trug, hvor den nye bane mellem København og Ringsted skal etableres, siger Banedanmark.

Når der sættes spuns, kan man enten slå, presse eller vibrere spunsen ned i jorden. En analyse af jordbundsforholdene afgør, hvilken metode der egner sig bedst det pågældende sted.

- Langs Allingvej vil vi, så vidt det er muligt, vibrere spunsen ned ved hjælp af store bæltekraner med vibratorer. Når vi rammer jordlag, der er særligt hårde, bliver vi nødt til at banke spunsen det sidste stykke ned i jorden, siger Banedanmark.

Sekant- og spunsarbejdet vil ske på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00, indtil opgaven er udført. Der vil desuden være almindelig byggeaktivitet Allingvej på hverdage i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 18.00.

- Vi er klar over de gener, arbejdet vil have for beboerne og håber på deres forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne, slutter Banedanmark.

Når sekant- og spunsvæggene er etableret, skal den kommende jernbanetunnel graves ud, der skal etableres jordankre, støbes bunddæk og til sidst skal tunnelen overdækkes og veje mv. genetableres. Fra slutningen af 2016, når tunnelen står færdig, lægges der sveller og skinner, opsættes kørestrømsanlæg samt etableres det nye signalsystem. I 2018 skal banen prøvekøres, hvorefter den til sidst er klar til indvielse.

Publiceret 30 March 2015 07:00