Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Sejren er vor...

For ikke så mange år siden blæste en vindmølledebat gennem Hvidovre.

Det handlede dengang om opførelse af de store vindmøller i vandkanten ud for Avedøre Holme. Diskussionen og frygten gik på, hvorvidt Hvidovres borgere ville blive generet af støj og lysglimt fra møllerne. Heldigvis blev der efter endt og grundig debat givet grønt lys til vindmøllerne, der er placeret ganske langt væk fra den nærmeste Hvidovreborgers bopæl. Imellem Hvidovres borgere og vindmøllerne er Danmarks største industriområde og en motorvej. Redaktionen på Hvidovre Avis har siden faktisk kun hørt fra en enkelt borger, som føler sig generet af vindmøllerne.

For tre år siden kom så en helt ny vindmølledebat. Og denne gang var der tale om et markant anderledes projekt. Som et led i udmøntningen af Københavns Kommunes klimaplan ønskede København nemlig at opstille fire enorme vindmøller ved Kalvebod Syd.

Faktisk kunne nærmest ingen i Hvidovre se det positive i denne idé - ikke mange af Hvidovres borgere ønskede at se vindmøllerne placeret i de grønne rekreative områder, der ligger øst og vest for Kalveboderne - og der var da også tale om en sag, hvor der straks fra dag et var konsensus i kommunalbestyrelsen.

Så det var en samlet og enig kommunalbestyrelse, der sammen med blandt andet en dygtig og aktiv borgergruppe, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening begyndte den lange og seje kamp mod det københavnske vindmølleprojekt.

Hele tiden har det været Hvidovres officielle vurdering, at vindmølleprojektet vil have en negativ konsekvens for området. Og nu har Natur- og Miljøklagenævnet netop givet afslag til Københavns Kommune om at opstille de fire monstermøller.

Så nu kan Hvidovres borgere tage hinanden i hænderne og danse påsken ind med den gode nyhed. Det handler ikke om, at Hvidovre siger nej til grøn energi. Det handler ikke om, at der i kommunalbestyrelsen er politisk enighed om, at vindmøller er en dum idé.

Det handler om, at Hvidovre - med god hjælp fra særdeles stærke landsdækkende foreninger - fik stoppet et egoistisk københavnsk prestigeprojekt. 

Publiceret 30 March 2015 07:00