Broen over Allingvej afmonteres snart og genopsættes først i 2016.

Broen over Allingvej afmonteres snart og genopsættes først i 2016.

Snart lukkes gangbroen ved Ulstrupvej

Den smutvej, som beboere i henholdsvis Rosenhøj og området ved Allingvej/Ulstrupvej hidtil har kunnet benytte over Holbækmotorvejen, lukkes snart.

Af
key

Lukningen af gangbroen skyldes etableringen af den kommende Hvidovretunnel og gangbroen lukkes således fra den 7. april og frem til udgangen af 2016, hvor projektet forventes at være gennemført i Hvidovre-delen.

- Dele af broen skal afmonteres, så der bliver plads til at etablere den nye jernbanetunnel langs Allingvej. De afmonterede broelementer vil blive genanvendt, når anlægsarbejdet langs Allingvej er afsluttet, skriver Banedanmark om afmonteringen af gangbroen.

Banedanmark foreslår derfor en alternativ rute for fodgængere. Den ny rute vil i al sin enkelthed være at krydse motorvejen via Hvidovrevej, hvor den øvrige trafik krydser motorvejen.

Afmonteringen af den nordlige del af gangbroen kræver meget plads, og der vil blive brugt store entreprenørmaskiner til opgaven, lyder det fra Banedanmark.

- Derfor har vi spærret Allingvej for gennemgående trafik frem til slutningen af marts 2015.

Gangbroen vil, når arbejdet efter planen er færdigt ved udgangen af 2016, blive genopsat.

Publiceret 30 March 2015 07:00