Travlhed i sporet mellem Vamdrup og Vojens i påsken

Banedanmarks arbejde med at anlægge dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens fortsætter for fuld kraft i påsken

Fra sydenden af Vamdrup Station og 300 meter mod syd bliver der rammet pæle, der skal bære den nye støjskærm, og på Vojens Station rammes der pæle til kørestrømsanlægget.
På strækningen mellem Farris og Sommersted udføres der ballastrensning med tilhørende skærvesupplering og justeringsarbejder. Ved Bavnevej i Vamdrup bliver der omlæsset skærver, og der udføres jord- og sporarbejder på og omkring Farris.
Strækningen vil i den forbindelse være spærret for togtrafik fra onsdag den 1. april klokken 23 til mandag den 6. april klokken 10. Årsagen til, at sporet spærres i påsken, er, at der traditionelt er færre rejsende i påskedagene end i hverdagene.
”Vi har planlagt arbejderne, så vi får udført så mange opgaver som muligt, mens sporet er spærret. Der bliver arbejdet intensivt, og desværre kan vi ikke undgå at støje og forstyrre, mens vi arbejder,” siger projektleder Tom Serup Andersen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedre rettidighed, mere kapacitet

 
Når dobbeltsporet mellem Vojens og Vamdrup planmæssigt er klar i efteråret 2015, kan passagererne se frem til en forbedret rettidighed, samtidig med at det forbedrer kapaciteten for godstransporten.
 
 
 
”Strækningen er en vigtig transportkanal for både passager- og godstransport, og kapaciteten er tæt på at være brugt op. Det nye dobbeltspor forventes desuden at medføre en forbedret rettidighed på strækningen med flere tog til tiden til glæde for de rejsende,” siger Tom Serup Andersen.

Sporfornyelse mellem Taulov og Padborg

Samtidig med, at Banedanmark er i gang med at anlægge dobbeltsporet i Sønderjylland, fortsætter sporfornyelsen mellem Taulov og Padborg. Her renoverer vi sporet på stationerne og dele af strækningen mellem de to stationer. I påsken udskiftes der sporskifter på Padborg Station og i Vejbæk.
Ved at udføre dette arbejde samtidig med dobbeltsporsprojektet, generes togtrafikken i Sønderjylland mindst muligt.
På http://www.rejseplanen.dk kan man holde sig opdateret om rejsemulighederne, mens sporet er spærret.

Sporarbejde

Strækningen mellem Vamdrup og Vojens bliver udbygget med et elektrificeret dobbeltspor. Samtidig moderniseres banen, så hastigheden for passagertog kan hæves til 160 km/t. Anlægsarbejdet begyndte i marts 2014, og banen er klar til drift i efteråret 2015.

Publiceret 30 March 2015 13:00