150 medlemmer var mødt frem, da Køge Borger og Haandværkerforening tirsdag aften holdt ordinær generalforsamling på Odd Fellowgaarden i Køge. (Privatfoto).

150 medlemmer var mødt frem, da Køge Borger og Haandværkerforening tirsdag aften holdt ordinær generalforsamling på Odd Fellowgaarden i Køge. (Privatfoto).

Niels Rasmussen genvalgt som formand

I Køge Borger og Håndværkerforening

Af
Per Møller

ÅRSMØDE: Ikke færre end 150 medlemmer var mødt op, da Køge Borger og Haandværkerforening tirsdag aften den 28. april afholdt sin årlige ordinære generalforsamling på Odd-Fellowgården i Køge.
- Hvor andre foreninger kan have svært ved at tiltrække medlemmer til arrangementer, så det absolut ikke tilfældet her. Foreningen finder det anerkendende for sit arbejde at så mange møder op, siger en tilfreds Max Jensen fra Køge Borger og Haandværkerforenings bestyrelse.
Generalforsamlingen genvalgte murermester Niels Frigast Rasmussen som formand for en ny periode. Ligeledes var der genvalg til Søren Windahl, Per Brøndum Andersen og Max Jensen.
Regnskabet udviste et beskedent overskud.
Hans Sode Madsen, cand. Mag. i historie og seniorforsker ved Rigsarkivet, var indbudt til at berette om sin bog ”De Hvide Busser” der er beretningen om den største danske humanitære indsats i nyere tids historie.
Foredraget er jo netop aktuelt idet det er 70 år siden at greve Folke Bernadotte var med til at redde 17.500 fanger hjem fra de tyske KZ-lejre.

(Privatfoto).

(Privatfoto).

Publiceret 01 May 2015 12:00