Byrådet opretter et nyt udvalg for at sikre en effektiv indsats for de mange flygtninge, som man modtager i år.

Byrådet opretter et nyt udvalg for at sikre en effektiv indsats for de mange flygtninge, som man modtager i år.

Nyt flygtningeudvalg skal sikre effektiv indsats

Der er bred opbakning i byrådet til Socialdemokraternes forslag om et nyt flygtningeudvalg, som skal koordinere indsatsen for det stærkt stigende antal flygtninge, der kommer til Køge Kommune.

Af
Martin Rasmussen

FLYGTNINGE: Der skal hurtigst muligt sammensættes et nyt, midlertidigt udvalg, som skal stå for den overordnede koordinering af Køge Kommunes indsats for at modtage og hjælpe det stærkt stigende antal flygtninge, som kommer til kommunen.
Det står klart, efter der var bred opbakning i byrådet til Socialdemokraternes forslag om sådan et udvalg, som altså skal sikre en effektiv indsats for de forventede 131 flygtninge, som Køge Kommune skal modtage alene i år. Tallet er en markant opjustering af den oprindelige kvote på 43 flygtninge, som Køge Kommune var tildelt i 2015.
Opjusteringen skyldes naturligvis den stigende flygtningestrøm fra krigshærgede områder som Syrien. På landsplan er kvoten i år blevet hævet fra 4000 til 12.000, og flygtningene kommer især fra Syrien og Afghanistan.
Og Køge Kommune er klar til at modtage sin andel af flygtningene, siger borgmester Flemming Christensen. Det er man blandt andet takket være en månedlang intensiv indsats i byrådets erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, der siden december har stået i spidsen for arbejdet på en detaljeret plan på flygtningeområdet, efter det stod klart, at man skulle modtage væsentligt flere end først antaget.
- Vi er tidligt gået ind og har lagt en plan for, hvordan vi bedst tager imod flygtningene. Vi nedsatte allerede i januar en task force på tværs af kommunens forvaltninger til at tage hånd om at skaffe boliger over hele kommunen, danskkurser og job, fortæller Flemming Christensen.
Fremover bliver der altså oprettet et nyt udvalg på området, som skal koordinere kommunens indsats. Udvalgets sammensætning er endnu ikke afklaret, men udover politisk repræsentantion ventes det også at omfatte repræsentanter fra foreningslivet, erhvervslivet, Køge Kommunes integrationsråd og fra foreningen Flygtningevenner i Borup, som de seneste måneder har ydet en ekstraordinært stor indsats for at give de modtagne flygtninge i Borup den bedst mulige start på tilværelsen i de nye omgivelser.
Desuden frigav byrådet i denne uge også 3,3 millioner kroner. som skal bruges til at indrette midlertidige boliger til flygtningene.
- Det er klart, at det koster at tage imod ekstra flygtninge, men vi modtager også refusion fra staten. Derfor får vi en del af pengene retur igen. Udgifterne bliver også lavere, hvis flygtningene hurtigt kommer i arbejde, så de kan forsørge sig selv. Derfor er det afgørende, at vi laver en god og grundig integrationsindsats nu. Vi må jo også huske på, at det handler om mennesker i nød, siger Flemming Christensen.

Publiceret 01 May 2015 07:00