Sydtrafik fik et godt år med stigende indtjening. (Modelfoto).

Sydtrafik fik et godt år med stigende indtjening. (Modelfoto).

Sydtrafik fik godt år

2014 blev et godt år for Sydtrafiks ejere. Trafikselskabet kan levere 22 mio. kr. tilbage til kommunerne og regionen. Det skyldes lidt lavere omkostninger og væsentligt højere indtægter end forventet, da budgettet for 2014 blev vedtaget. Når det gik så meget bedre end forventet, skyldes det i høj grad passagerernes adfærd i det forgangne år.
Sydtrafik har indført rejsekort i stedet for det gamle klippekort, men har fastholdt klippekortets lave pris på rejsekort rejser. Med rejsekort får passagerne turen 43 procent billigere, end hvis de køber enkeltbillet. De unge har også været med til at øge Sydtrafiks indtægter. Et stigende antal ungdomskort viser, at der er kommet flere unge i bussen.

Publiceret 01 May 2015 08:00