Syddjurs:

Muligheder for standsested i Thorsager undersøges

Af
Henriette Klausen

Syddjurs Kommune har igangsat et arbejde med at vurdere muligheder for og konsekvenser af et standsested for letbanen ved Thorsager.
Arbejdet skal munde ud i oplæg til byrådet, der så træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.
Derfor er der nedsat en fælles gruppe, bestående af Syddjurs Kommune, Midttrafik, Aarhus Letbane og Djurs Mobilitetsstrategi.

Der skal blandt andet ses på de fysiske muligheder for at etablere et standsested ved Thorsager og hvad det koster.
Derudover skal der kigges på passagerpotentialet og befolkningsgrundlaget, og på hvad det betyder for busbetjeningen af byen.

Publiceret 01 May 2015 08:00