Tomlen op for systemet

Vi har netop oplevet, at Syg i Haderslev har vendt det politiske flertals slogan "Borgeren før systemet" mod politikerflertallet, der ikke lever op til eget slogan. Mange eksempler viser desuden, at systemet sætter sig selv før borgeren, og det er på den baggrund, foreningen er stiftet.

Men det er nu ikke hele sandheden, hvilket det aldrig har været.

Politikernes indsats på området er ikke meget bevendt, men blandt systemets folk er der rigtig mange, der gør og altid har gjort det, de er ansat til: De løber røven ud af bukserne for bedst muligt at hjælpe dem, der har hjælp behov.

Deres indsats bliver også påskønnet i den lukkede fb-gruppe for Syg i Haderslev, hvor ikke kun de dårlige oplevelser med systemet deles, men også de gode.

Nogle mytedannere forsøger at fremstille Syg i Haderslev som en forening, der kun er ude på at chikanere ansatte på kommunen. Intet er mere forkert. Alle de gode oplevelser, der genfortælles, modtages åbent og honoreres. Der er en udbredt forståelse for, at kommunalt ansatte, der arbejder med syge og på andre måder pressede medborgere, selv er en presset gruppe - presset af rigide regler, nogle gange af stive chefer og i hvert fald også af fortvivlede borgere, der er kommet i klemme i systemet.

Et dugfrisk eksempel fra i dag skal nævnes, fordi det er et eksempel på god borgerservice fra det udskældte system. Det er også et eksempel på en service, som Syg i Haderslev mener skal være toneangivende for systemet.

En kvinde havde her ved månedsskiftet ikke fået overført de penge, hun har krav på. En hurtig opringning viste, at fejlen ikke lå hos banken, men i det kommunale system.

Altså ringer hun til rette vedkommende, får at vide, at der er lang ventetid, men allerede efter et kvarter kommer hun igennem til en ansat. Hun går papirerne igennem og kan ikke finde de lønsedler, der korrekt er afleveret. Her viser utallige eksempler, at systemets folk stopper og skubber skylden over på den pressede borger.

Det var ikke, hvad der skete i dag. Den ansatte løber fra den ene kollega til den anden, spørger til råds og efter 20 minutters snak frem og tilbage kommer beskeden til den pressede kvinde.

- Nu har vi styr på sagen, men du kan først få dine penge på mandag. Desværre kan jeg ikke skubbe systemet, men alt er nu, som det skal være. Sker noget tilsvarende en anden gang, skal du bare ringe igen!

Professionel og hjælpsom indsats hele vejen igennem - og ros til den ansatte på Syg i Haderslevs fb-side.

Her vil jeg se bort fra, at den slags fejl er ofte forekommende, en lang række andre også, og hver gang går det ud over i forvejen pressede medborgere.

Dagens historie står som et lysende eksempel på, hvordan systemets folk kan gøre en skade god igen. De eksempler er der heldigvis mange af - det er kun de dårlige eksempler, der klages over, og de er stadig alt for mange!

Havkatten Calle

Publiceret 01 May 2015 07:00