Amanda Larsen yderst til højre har ordet sammen med sine to efterskolekammerater Rasmus Knudsen og Marie Steenholdt. (Privatfoto).

Amanda Larsen yderst til højre har ordet sammen med sine to efterskolekammerater Rasmus Knudsen og Marie Steenholdt. (Privatfoto).

Amanda fra Køge på ungekonference i EU, Bruxelles

UDDANNELSE: I sidste uge deltog Amanda Larsen fra Køge i en stort anlagt konference "Your Europe, Your Say" i Bruxelles sammen med et to efterskolekammerater og deres lærer, Louise Langkilde.
Amanda Larsen er til daglig elev på Hårslev Efterskole ved Næstved, og efterskolen var som den eneste i Danmark blevet udtaget til at deltage i konferencen sammen med deltagere far EUs øvrige 27 medlemslande.

Ungekonference for syvende gang

Det er Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EUØS), som er et rådgivende organ under EU, der hvert år gennem syv år har arrangeret konferencen "Your Europe, Your Say".
Sammen med interesserede elever og lærere fra udvalgte skoler fra EUs 28 medlemslande mødtes eleverne og deres lærer fra Hårslev Efterskole i Bruxelles i sidste uge for diskutere vigtige problemstillinger og dilemmaer i Europa som fx:
- Hvordan kan vi hjælpe unge mennesker til at finde et job?
- Hvordan kan man starte sit eget firma?
- Hvilke opgaver skal EU løse sammen med unge? osv.
Hvert deltagende land havde på forhånd valgt et emne ud fra 10 mulige spørgsmål, som de lavede et oplæg om og præsenterede foran alle deltagerne til konferencen.
Unge europæere skal engagere sig Amanda og de øvrige fra Hårslev Efterskole havde hjemmefra  valgt at lave et oplæg om ungdommens rolle i fremtidens Europa.
De tre elever har været og er optagede af, at man også som ung tager stilling til EUs rolle og forholder sig til, hvordan unge mennesker kan være med til at forme fremtidens Europa.
For Amanda Larsen er det vigtigt at alle bidrager til at forme fremtidens Europa.
- EU er vores hverdag, og vi unge er fremtiden. Hvis vi deltager aktivt, kan vi være med til at bestemme, hvordan vores hverdag i fremtidens Europa skal fungere, fortæller Amanda, som også mener at unge europæere allerede har stor indflydelse på fremtiden, alene i kraft af, at ungdommen er en vigtig drivkraft i et Europa, der er i konstant udvikling
Vigtigt at være engageret ung i Europa Amanda har altid været meget interesseret i samfundsfag og optaget af, hvad der rører sig ude i verdenen. Og så er hun tilmed også dygtig til engelsk.
Derfor var det også oplagt, at hun meldte sig som interesseret, da  Hårslev Efterskoles forstander Rasmus Biørn fortalte,  at skolen var blevet udtaget til at skulle af sted til Bruxelles og at tre elever kunne komme med.
- Jeg har altid interesseret mig meget for samfundsfag og tanken om at jeg kunne være med til at komme med ideer til EU, syntes jeg var spændende. Og så elsker jeg også at tale engelsk, fortæller Amanda Larsen.

Ungdommens rolle i fremtidens Europa

For Amanda Larsen var det en stor oplevelse, ae komme til Bruxelles og  se den berømte Berlaymontbygning  i Bruxelles,  hvor Europakommissionen har sit hovedsæde, og hun er ikke i tvivl om, hvad det allerbedste ved turen har været
- Personligt var jeg helt vild med det sociale. Det var sådan en fed oplevelse at snakke med så mange fra hele Europa og høre, hvordan hverdagen er hos dem. Jeg fik øjnene op for hvor stor forskel, der alligevel er mellem de enkelte lande i Europa. Det var spændende.

Amanda Larsen var velforberedt til turen med Hårslev Efterskole. (Privatfoto).

Amanda Larsen var velforberedt til turen med Hårslev Efterskole. (Privatfoto).

EØSU

(kilde: http://www.eesc.europa.eu)

• Det europæiske økonomiske og sociale udvalg er et rådgivende organ for Den Europæiske Union, oprettet i 1957.

• Udvalget yder ekspertrådgivning til EU's store institutioner (Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet).

• En af EØSUs vigtigste opgaver er at bygge bro mellem EU's institutioner og det organiserede civilsamfund.

• Hvert år inviteres skoler fra alle medlemslande til at deltage i konferencen "Your Europe, your say". Kun en skole fra vert land kan deltage, og skolerne skal søge om at måtte deltage.

Publiceret 03 May 2015 12:00