Embedsmændene i loge nr. 100 Dybbøl Banke er bagerst fra venstre 2. storrepræsentant Erik Hummel Iversen, kasserer Hans Erik Andersen, sekretær Jesper Hammerich, skatmester Erik Otten og 1. storrepræsentant Per Bjørn Grove. Forrest fra venstre er det fungerende ex-mester, Orla Hougaard Nøhr, overmester Heino Edelskov og undermester Hans Ove Jensen.

Embedsmændene i loge nr. 100 Dybbøl Banke er bagerst fra venstre 2. storrepræsentant Erik Hummel Iversen, kasserer Hans Erik Andersen, sekretær Jesper Hammerich, skatmester Erik Otten og 1. storrepræsentant Per Bjørn Grove. Forrest fra venstre er det fungerende ex-mester, Orla Hougaard Nøhr, overmester Heino Edelskov og undermester Hans Ove Jensen.

Nye embedsmænd i Broderlogen

På det seneste møde i Broderloge nr. 100 Dybbøl Banke blev der installeret nye embedsmænd.
Det er overmester Heino Edelskov, undermester Hans Ove Jensen, sekretær Jesper Hammerrich, kasserer Hans Erik Andersen og skatmester Erik Otten. Desuden bliver den afgående overmester Orla Hougaard Nøhr fungerende ex mester.
Embedsmændene vælges for en 2-årig periode.
Med sine 98 medlemmer er Broderloge nr. 100 Dybbøl den største Odd Fellow Loge i Sønderjylland. En stor tilgang af yngre brødre er medvirkende til, at den nye overmester er den yngste overmester i logens 40 årige historie.

Publiceret 03 May 2015 12:00