Direktør Finn Erik Kristiansen i ProVarde og Sydbank filialdirektør, Finn Christensen som Shrek og Fiona i kulissen

Direktør Finn Erik Kristiansen i ProVarde og Sydbank filialdirektør, Finn Christensen som Shrek og Fiona i kulissen

Der blev bygget bro mellem kultur og erhverv

I sidste uge blev der bygget bro mellem kultur og erhverv i Varde Kommune

Aftenen bød på et besøg af kunstmaler og digter, Hans Tyrrestrup, som holdt et oplæg til ProVardes fjerde netværksaften, der denne gang foregik i 7-kanten – Danmarks største amatørteater i Janderup.
Denne netværksaften bød både på underholdning med PH visen 'Ølhunden Glammer', rundvisning i lokalerne, oplæg om sommerspillet 2015, 'Shrek-The Musical', en produktion, der koster foreningen cirka 900.000 kr at få op at stå, netværksmiddag og gæstevisit af Hans Tyrrestrup.
Hans Tyrrestrups budskab var klart: Der er mange gavnlige effekter af at bygge bro mellem kultur og erhverv. Hans kom med flere eksempler på, hvorledes han gennem hele sit liv havde arbejdet for- og med dette område. Hans udtaler; når samspillet mellem erhverv og kunst lykkes løftes kulturen.

Erhvervsklubben skal bygge bro

Afslutningsvis opfordrede 7-kantens PR & Sponsorchef, Tatjana Johnsson, alle fremmødte til, at melde sig ind i 7-kantens nye erhvervskub og inviterede dem med back-stage på Shrek - The Musical d. 4 juni. I øvrigt et gratis arrangement for alle erhvervsdrivende i kommunen.
"Vi i 7-kanten vil gerne være med til at skabe bæredygtige cross over partnerskaber mellem kulturen og erhvervslivet," fortæller Tatjana og fortsætter:
"For de 5.000 kr. medlemsskabet koster, bliver man både inviteret til VIP arrangementer og en årlige udenbys teatertur, får halv pris på kostumeleje, branding og omtale af virksomheden, favør priser på en lang række tilbud og meget andet. Sjovt skal det være at støtte kulturen," slutter hun.

Hans Tyrrestrup fortæller

Hans Tyrrestrup fortæller

Netværksaftner skaber nye relationer

"Vi kan se at netværksaftnerne er et hit, netop fordi det giver vores medlemmer mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og fortælle om deres produkter og services," fortæller direktør for ProVarde, Finn Erik Kristiansen og oplyser at ProVarde sammen med Relationsfabrikken den 2. juni derfor også afholder et ”Minikursus i Networking”.

Publiceret 04 May 2015 10:00